Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Sådan kan barnet se jer begge, når I går fra hinanden

Der er mange forskellige måder at fordele tiden med barnet mellem jer, hvis I ikke bor sammen eller er ved at gå fra hinanden.

Selvom I ikke skal være sammen som par, er I stadig fælles om at være forældre til jeres barn, og i langt de fleste tilfælde vil det være bedst for barnet, at det får mulighed for at have kontakt med jer begge.

Samvær med barnet

Når I har besluttet, hvem af jer der er bopælsforælder, skal I finde ud af, hvor meget samvær den anden forælder – altså samværsforælderen – skal have med barnet. Der er ingen regler for, hvordan I skal indrette jer, bortset fra at barnet som udgangspunkt skal se jer begge. Det gælder, uanset hvor barnet bor, og hvem der har forældremyndigheden.

Samværet skal have et omfang der passer lige præcist til jeres barn. At I har fælles forældremyndighed er ikke ensbetydende med, at barnet skal være lige meget hos jer begge.

På Familieretshusets hjemmeside kan du læse en guide til samvær.

Skudår giver to ulige uger i streg – disse regler gælder for samvær

2020 er skudår, og den ekstra dag gør, at vi ved årsskiftet går fra uge 53 i 2020 til uge 1 i 2021. Altså fra en ulige uge til en anden. Det kan få betydning for jeres barns samvær, hvis I er blandt de forældre, der deler det løbende samvær op i ulige/lige uger.

Herunder kan du kort læse, hvordan reglerne er afhængig af jeres samværsaftale.

  • Vi deler samvær op i lige og ulige uger: Som udgangspunkt gælder det, der står i jeres samværsaftale. Altså vil barnet skulle være hos den forælder, der har de ulige uger, to uger i streg. I kan dog altid selv lave aftaler om ændring af samvær.
  • Vi deler samvær op i hver anden uge/weekend: For jer har det ikke betydning med to ulige uger i træk. Jeres barn fortsætter bare den vante samværsrytme, når vi går ind i det nye år.

Læs mere om reglerne på Familieretshusets hjemmeside 

At lave en samværsaftale

Mange skilsmisseforældre laver mundtlige aftaler om samværet. Andre vælger at lave en skriftlig samværsaftale, hvor der står, hvor meget barnet er hos samværsforælderen.

Er I uenige om samværet, kan Familieretshuset eller Familieretten fastsætte en samværsordning.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvordan man kan indrette sig som skilsmissefamilie.

Tre forskellige samværsordninger

  • Mere tid hos den ene
  • Lige meget tid hos begge forældre
  • Forskellige samværsordninger for søskende

Ferier og højtider

Det er en god idé også at aftale, hvordan jeres barn skal se samværsforælderen i ferier og helligdage.

LÆS OGSÅ: Sådan kan jeres barn reagere på samvær.

 

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 21. december 2020.

Få den nyeste viden