Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om graviditet, fødsel og sundhed

Læs her om de mærkesager vi har inden for emnerne graviditet, fødsel og sundhed.
graviditet-foedsel-og-abort-maerkesager-hos-moedrehjaelpen-foto-thomas-wass-evaldsen
Foto: Thomas Wass Evaldsen

Abort

Abort er og har historisk været en vigtig mærkesag for Mødrehjælpen. Vi er optaget af, at alle med tvivl om abort skal have ret til uvildig rådgivning. De gravide skal rådgives og vejledes, så de er informeret om, hvad deres muligheder og rettigheder er. Og de skal klædes på med faktuelle oplysninger, så de kan træffe en beslutning på et veloplyst grundlag uden at blive præget i retning af, om abort er rigtigt eller forkert. Aborten er den enkeltes valg.

Mødrehjælpen mener også, at kvinder, som oplever psykiske reaktioner efter en abort, skal tilbydes støttesamtaler.

Fødselsdepression

Årligt berøres 10.000 familier af, at enten mor eller far udvikler en fødselsdepression. Trods at fødselsdepressioner er den hyppigst forekommende komplikation ved fødsler, er screening for og behandling af fødselsdepressioner meget mangelfuld.

Konsekvenserne af, at mor eller far udvikler en fødselsdepression, er ikke udelukkende forælderens mentale helbred, men også mistrivsel hos barnet og familien som helhed. Forskning peger på, at op mod 40 procent af børn til forældre med fødselsdepression får varige følger i form af dårlig trivsel.

Mødrehjælpen mener derfor, at alle mødre og fædre skal screenes for fødselsdepression. Men screening alene kan ikke løse problemet. Desværre får alt for få, både kvinder og mænd, tilbud om relevant behandling. For sårbare familier består en yderligere barriere i, at behandlingen oftest har betragtelig egenbetaling.

Indsats mod hittebørn

Selvom Danmark er et af verdens mest velstående lande, forekommer tragedien indimellem, at et forældrepar efterlader deres barn. Årsagerne til, at forældre i desperation ikke ønsker – eller har mulighed for – at beholde barnet, er forskellige.

Mødrehjælpen mener, at selvom hittebørn heldigvis er sjældne i dansk sammenhæng, skal der være bedre hjælp og et system til at hjælpe disse familier. Samtidig er der brug for mere viden om, hvorfor nogle forældre ikke ønsker at beholde deres barn, så vi som samfund kan give dem den rette støtte og omsorg.

Mødrehjælpen mener, at en del af indsatsen mod hittebørn skal være forebyggende hjælp til sårbare familier i form af anonym rådgivning og anonym fødselshjælp ved egen læge og jordemoder. Endvidere bør det overvejes om den forebyggende indsats skal suppleres med foranstaltninger til anonym overdragelse af børn, som det eksempelvis kendes i form af babyluger i udlandet.

Det har vi sagt om graviditet, fødsel og sundhed

Sådan arbejder Mødrehjælpen med graviditet, fødsel og sundhed

Mødrehjælpen tilbyder gravide og deres partnere uvildige støttesamtaler ved tvivl om abort gennem vores landsdækkende rådgivning Holdepunkt. Under en støttesamtale rådgiver vi omkring sociale og juridiske spørgsmål samt de følelsesmæssige dilemmaer, der kan opstå ved tvivl om abort.

Rådgiverne forholder sig under samtalen neutrale, når det kommer til spørgsmålet om abort eller ej. Vores fokus er at stille de spørgsmål, der bringer den gravide og eventuelt også hendes partner ind til kernen af, hvad tvivlen bunder i, så det bliver muligt for hende eller parret at træffe sin eller deres egen beslutning.

Mødrehjælpen har også stor erfaring i at gennemføre støttesamtaler efter en abort, hvis der opstår en psykisk efterreaktion, som der skal tages hånd om.

Læs mere om vores støttesamtaler ved tvivl om abort.

I vores indsatser for unge forældre arbejder vi med at klæde de unge på til forældreskabet allerede i løbet af graviditeten ved blandt andet at vejlede om spædbarnspleje og have individuelle samtaler om at skulle være forælder, hvilket vi kan se i vores målinger, resulterer i, at deltagerne føler sig bedre i stand til at varetage deres barns behov, og at deres forældreevne er forbedret.

Få den nyeste viden