Høringssvar

Høringssvar: Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Mødrehjælpens bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)

Mødrehjælpen mener, at børn skal have lige muligheder for en god start på livet, og at vi som samfund skal sikre, at ingen børn lades i stikken. Vi ved, at økonomi har stor betydning for de muligheder, barnet og familien har for at deltage i samfundet. Mødrehjælpen opfordrer derfor til, at lovforslaget følges af initiativer for at sikre, at det ikke bliver børnene, som kommer til at betale den største pris som følge af forslaget.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden