Høringssvar

Høringssvar: Bemærkninger til høring på udbud for støtte til sårbare familier i Region Syddanmark

Mødrehjælpen finder det særdeles positivt, at udbuddet lægger op til en forlængelse af det eksisterende partnerskab.

Mødrehjælpen finder det særdeles positivt, at udbuddet lægger op til en forlængelse af det eksisterende partnerskab. For gennem partnerskabet har vi de seneste knap to år sammen formået at skabe trygge rammer for mange gravide og familier i sårbare positioner i Region Syddanmark og at give dem en god start på familielivet gennem råd, vejledning og støtte.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden