Høringssvar

Høringssvar: Bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område

Mødrehjælpens bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelsen om råd på det sociale område.

Mødrehjælpen finder det positivt, at aftalepartierne bag ”Børnene Først” fra 2021 blev enige om at styrke børnenes egne stemmer gennem et nyt fast børne- og unge-panel i Børnerådet samt et repræsentantskab, hvor der sikres repræsentation fra De Anbragtes Vilkår, Danske Skoleelever og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), ligesom der skal arbejdes med inddragelse af børn mere bredt i Børnerådets arbejde. Mødrehjælpen undrer sig dog over, at høringen ikke adresserer de aspekter.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden