Høringssvar

Høringssvar: Deling af børne- og ungeydelsen (2)

Mødrehjælpens bemærkninger til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse (mv.)

Mødrehjælpen er tilhænger af deling af børne- og ungeydelsen, da tiltaget underbygger præmissen om, at et ligeværdigt forældreskab, hvor begge forældre tager del i barnets omsorg og forsørgelse, er i barnets bedste. Heldigvis vokser langt de fleste børn i dag op i hjem, hvor begge forældre – såvel i familier med samboende forældre som i delte familier – tager aktivt del i barnets liv, herunder beslutninger om barnets forsørgelse. Forslaget afspejler derfor den hverdag og familiestruktur, som flertallet af børn allerede oplever.

Sådan står der blandt andet i det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Skatteministeriet den 21. august 2020. Mødrehjælpen er særdeles positiv over for, at det fremsatte lovforslag afspejler relevante børne- og familieorganisationers indvendinger mod det oprindeligt fremsatte lovforslag (fra foråret 2019).

Trods den fornuftige overgangsordning, der forebygger fornyet konflikt i delte familier, så peger høringssvaret dog på tre bekymringer ved lovforslaget:

  • Uenighed om deling af børne- og ungeydelsen kan eskalere til samværs- og bopælskonflikter og dermed medføre nye sager i det familieretlige system.
  • Lovforslaget risikerer at ramme økonomisk sårbare enlige forsørgere hårdt. Konkret vil enlige forsørgere modtage ca. 700 kr. mindre om måneden pr. barn, hvis de mister halvdelen af ydelsen. Et beløb i denne størrelsesorden har stor betydning for familier, der lever i fattigdom eller omkring fattigdomsgrænsen
  • For voldsudsatte kvinder er der en særlig sårbarhed, da den udsatte ikke vil kunne modsætte sig krav fra voldsudøveren om deling af ydelsen grundet den asymmetriske magtrelation mellem partnerne. Disse kvinder risikerer at samtykke til en deling af ydelsen, som de økonomisk ikke har råd til.

Læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden