Høringssvar

Høringssvar: Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne.

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne

Mødrehjælpen vil samtidig gerne anerkende Folketingets fokus på at få voldshandlingsplanen implementeret, og Mødrehjælpen ser meget frem til at indsende ansøgning til denne pulje om ambulante forløb for voldsudsatte voksne.

Specifikke bemærkninger

Mødrehjælpen noterer jf. § 5 om ansøgerkreds og målgruppe, at målgruppen er voksne, der er udsat for vold i nære relationer, og eventuelt deres pårørende. Dertil vil Mødrehjælpen gerne indvende, at det er afgørende, at ’pårørende’ udvides til også at gælde den voldsudsattes børn. Som formuleringen er nu, er det uklart, om børnene også vil kunne tage del i det ambulante forløb, hvilket er uhensigtsmæssigt. Dertil kommer, at det er nødvendigt at indtænke kapacitet til, at børnene kan få hjælp for sig selv, eller at der bør være en samlet indsats for familien. I Mødrehjælpens eksisterende voldsindsats har vi mulighed for både at hjælpe den voldsudsatte forælder og barnet (børnene), så begge får hjælp og behandling til at bearbejde traumerne. Når det handler om at hjælpe voldsofrene, handler det også om ansvaret om at hjælpe børnene, og her er det Mødrehjælpens klare opfattelse, at når vi hjælper de voldsudsatte voksne, så hjælper vi også børnene med den kompleksitet, det er at være en voldsudsat familie.

Jf. bekendtgørelsens kapitel 3 og 4 om ansøgerkreds og målgruppe samt tildelingskriterier fremgår der ikke kriterier om den geografiske placering af de ambulante tilbud til de voldsudsatte. Mødrehjælpen mener, at det er væsentligt, at denne pulje bidrager til at sikre, at der er ambulante tilbud til de voldsudsatte i hele landet. Derfor ser Mødrehjælpen gerne, at udmøntningen af puljen ligeledes tager højde for, at der kommer en vis geografisk spredning af tilbuddene.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden