Høringssvar

Høringssvar: Udkast til lovforslag om 26 ugers ekstra barsel til tvillingefamilier

Mødrehjælpen ser positivt på det fremstillede lovforslag, da det vil forbedre tvillingeforældres vilkår under barsel og i den tidlige familiedannelse.

Mødrehjælpen ser positivt på det fremstillede lovforslag, da det vil forbedre tvillingeforældres vilkår under barsel og i den tidlige familiedannelse. I 2022 vedtog Folketinget, at forældre der får tre eller flere børn ved samme fødsel, har ret til ekstra fravær i 26 uger tilsammen. Allerede dengang opfordrede Mødrehjælpen til, at det daværende lovforslag skulle omfatte tvillingeforældre, da det er afgørende, at barselslovgivningen giver alle forældre muligheden for at give deres børn en god start på livet.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden