Høringssvar

Høringssvar: Fagligt grundlag for opsporing og indsatser: Vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter hos gravide, kommende og nye forældre

Mødrehjælpen mener at det er meget positivt, at der med ”Handleplan for partnervold og partnerdrab 2023-2026” er taget initiativ til at styrke opsporingen af vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter hos gravide, kommende og nye forældre.

Mødrehjælpen bakker op om, at der indføres systematisk opsporing, da forskningen understøtter, at systematisk opsporing er mere effektiv til at opspore vold i nære relatio-ner end individuel opsporing, og at systematisk opsporing samtidig opleves som mindre stigmatiserende for den enkelte kvinde. Samtidig understreger Mødrehjælpen også vigtig-heden af at gennemføre opsporingen, når kvinden er uledsaget, da partnerens tilstede-værelse ville kunne udfordre den gravides muligheder for at fortælle om volden.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden