Nyheder

50 år med fri abort – hvornår skal vi fejre den frie samtale?

Alt for mange gravide, der er i tvivl, om de skal have barnet eller få en abort, har svært ved at tale med deres omgangskreds om det. De oplever skyld og skam over deres tvivl. Lad os bruge 50-året til at gøre op med den tabuisering og åbne samtalen om abort, skriver Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen.

Af Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

Den 1. oktober 2023 er det 50 år siden, at lovgivningen om fri abort trådte i kraft og kvinder fik ret til at vælge, om de ville gennemføre en graviditet eller ej.

Fra første dag har Mødrehjælpen sammen med andre gode kræfter kæmpet for kvindernes ret til at bestemme over egen krop og livssituation.

Det er værd at markere, men 50-året er også en vigtig anledning til at gøre status. For selvom aborten er fri og vi har meget at fejre, er samtalen om abort stadig tabubelagt.

Hvert år får 12.000-16.000 kvinder en provokeret abort i Danmark, og endnu flere står i tvivlen. Alt for mange af dem oplever, at tvivlen er forbundet med skyld og skam, og de mangler nogen at tale med om deres tanker om abort.

Skal jeg beholde barnet eller ej? Kan jeg nu klare at blive mor? Kan jeg blive gravid igen, hvis jeg får en abort? Vil jeg fortryde? Hvad gør jeg, hvis jeg får det svært efter aborten? Det er nogle af de store tanker, som kan fylde og som kan være rigtig svære at tale om.

Uvildig rådgivning er afgørende

Der er brug for, at vi fjerner tabuet og sætter samtalen fri. At vi skaber plads og rum for at kunne snakke om det store valg, som mange kvinder årligt står i. At vi lytter og anerkender, at følelserne om abort kan være irrationelle og modstridende, men at de skal have lov til at være der. Alle gravide i tvivl, skal have al den støtte, de har brug for.

Derfor er der brug for støttesamtaler – og det er både før og efter abort, som ligger ud over den lægefaglige støttesamtale, man kan få hos sin praktiserende læge. Det burde i virkeligheden være en myndighedsopgave at sikre, at alle i et abortdilemma får uvildig støtte til at træffe det valg, der er rigtigt for dem.

Men det får alle kvinder desværre ikke i dag. Søger man støtte online eller over telefonen risikerer man at støde på rådgivningstilbud, der på forhånd har en holdning til abort og som derfor ikke rådgiver fra et neutralt udgangspunkt. Fx ejes Abortlinien – der hvert år rådgiver mellem 400 og 800 personer – af Retten til Liv. Retten til Liv arbejder med udgangspunkt i, at mennesker har værdi fra undfangelsen, og har bl.a. tidligere lavet kampagnen ’choose life’ målrettet kvinder, der er uplanlagt gravide. Den skævvridning er stærkt problematisk.

I Mødrehjælpen har vi i 30 år holdt gratis uvildige og dybdegående støttesamtaler ved tvivl om abort. Vi er den danske organisation med størst erfaring på området.

Sidste år havde vi 351 samtaler. 75% af dem var støttesamtaler gennemført før, valget blev truffet, mens de resterende 25% var støtte efter beslutningen. Vi vurderer, at væsentligt flere kunne have behovet – både før og efter de skal tage beslutningen om abort. Derfor lancerer vi hjemmesiden www.abort.dk, hvor vi samler uvildig viden, råd og støtte til gravide i tvivl. Her er også personlige beretninger fra kvinder, der har stået i samme situation.

For ingen skal føle sig alene, når de skal træffe en så stor og livsændrende beslutning, som om de skal have et barn eller få en abort.

Bragt i Sjællandske nyheder den 1. oktober 2023

Få den nyeste viden