Nyheder

Akkreditering af Holdepunkt

Vi er rigtig glade for og stolte over at kunne fortælle, at Holdepunkt er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Akkrediteringen er en blåstempling, der fortæller både brugere, samarbejdspartnere og os selv, at vi leverer rådgivning af høj kvalitet til de forældre og gravide, der hver eneste dag søger rådgivning og støtte i Holdepunkt.

I 2017 blev Mødrehjælpens chat og telefoniske rådgivning akkrediteret. Med etablering af Holdepunkt i marts besluttede Mødrehjælpen at ansøge om en genakkreditering, der også rummede rådgivning ved fysisk fremmøde og den nye måde at organisere rådgivning på. Det er denne ansøgning, der nu er imødekommet.

Akkrediteringen er givet på baggrund af en skriftlig ansøgning til RådgivningsDanmark og på baggrund af en fornyet beskrivelse af indsats og et auditbesøg i Aalborg samt telefoninterview med ansigt til ansigt rådgivere i Aarhus.

Akkrediteringen er givet for tre år fra certifikatets udstedelse, og der skal årligt indsendes en opfølgning på akkrediteringen til RådgivningsDanmark.

Du kan læse mere om RådgivningsDanmark og om kravene til akkreditering her RådgivningsDanmark Akkreditering

Få den nyeste viden