Nyheder

Barnet først i skilsmissesager

Vi bør gøre mere for, at børnenes familie stadig fungerer, når mor og far ikke længere skal bo sammen.

Debatindlæg bragt i Information 15/05/2015 af Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Lotte og hendes partner var midt i en skilsmisse. De kommunikerede ikke længere. Og når de endelig talte sammen, var det for at skændes. Forældrenes evige konflikter gjorde, at deres tre børn valgte at forlade rummet, hver gang de voksne skændtes.

I dag er det FN’s Internationale Familiedag. Det er en dag, hvor vi bør overveje, om vi gør nok for, at børnenes familie stadig fungerer, når mor og far ikke længere skal bo sammen.

Lottes historie er kun en blandt mange. Hver dag henvender fortvivlede forældre sig hos os, fordi samarbejdet med den tidligere partner i skilsmisse- eller samværssagen er gået i hårdknude. Det tærer på forældrene. Og i allerhøjeste grad på børnene.

De fleste skilsmisser bliver heldigvis afgjort i mindelighed. Men nogle sager er præget af så højt konfl iktniveau, at det bliver forældrenes behov og manglende evne til kompromis, der dominerer, hvilket skaber alvorlige problemer for børnenes trivsel.

Men mange af problemerne kan undgås. For eksempel ved at indføre en langt grundigere undersøgelse af børnenes behov, inden der træff es afgørelser om samvær. Undersøgelsen skal foretages af en psykolog, der også kan repræsentere barnet ved de svære samtaler i Statsforvaltningen. Og så skal der indføres obligatorisk mægling mellem forældrene i de sager, hvor der ikke er vold eller overgreb indblandet. Mæglingen skal ligge uden for Statsforvaltningen, for vi ved fra erfaringer gjort i andre lande, at tidlig mægling i et neutralt miljø virker positivt på samarbejdet mellem forældrene.

I familien Danmark anno 2015 bor forældrene ikke længere nødvendigvis under samme tag. Men det betyder ikke, at de ikke stadig er børnenes familie. Det er på tide, at vi sætter børnenes trivsel forrest.

Få den nyeste viden