Nyheder

Børn i sårbare familier klarer ikke en ny coronanedlukning

Ny undersøgelse fra Mødrehjælpen viser, at sårbare børnefamilier frygter de sociale og økonomiske konsekvenser ved en ny nedlukning. Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen kræver, at regeringen holder hånden under sårbare børnefamilier, og at daginstitutioner og skoler holdes åbne for børn, så længe coronakrisen varer.

Pressemeddelelse den 1. oktober 2020

Forårets coronakrise var hård for mange, men for sårbare børnefamilier havde nedlukningen af samfundet særligt store konsekvenser. Mange udsatte børnefamilier frygter nu en ny nedlukning. Især fylder frygten for børnenes trivsel, at der ikke er råd til at have børnene hjemme, og at der ikke kan findes pasningsmuligheder, viser en ny undersøgelse fra Mødrehjælpen.

Bekymringerne handler særligt om børnenes mistrivsel, hvis skoler og daginstitutioner må lukke på grund af en stigning i COVID-19 smittede. Næsten tre ud af fire (71 %) af de adspurgte forældre er bekymrede for, at deres børn bliver ensomme, hvis Danmark lukkes ned igen. Og det er med god grund, mener Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen:

”De færreste sårbare børnefamilier har et netværk at trække på, hvis situationen forværres og det kan gå hårdt ud over børnene. Derfor er det enormt vigtigt at holde skoler, dagtilbud og understøttende tilbud, som fx sundhedsplejerskebesøg, åbne. Jeg ser et stort behov for at sikre familiernes trivsel og økonomi, hvis samfundet skal lukkes ned igen. Det bør regeringen og støttepartierne tage ansvar for,” siger Ninna Thomsen.

I analysen indgår svar fra 1.340 sårbare børnefamilier. Kendetegnende for alle deltagende er, at de tidligere har modtaget julehjælp eller sommerferiehjælp fra Mødrehjælpen, og dermed er fattige på økonomi og netværk.

Økonomien er spændt til det yderste fra sidste nedlukning

De mange restriktioner, der blev indført i foråret, betød, at mange sårbare børnefamilier pludselig skulle finde penge i et i forvejen stramt budget til et øget forbrug af el, vand, varme, mad og bleer. Frygten for at økonomien ikke holder, hvis Danmark lukker ned igen, ses tydeligt i den nye undersøgelse. 54 % frygter, at de ikke har råd til at have deres børn hjemme, fordi det både er dyrt og kræver mere overskud:

”Jeg har brugt flere penge under lock-down til et øget forbrug af mad, hygge, køren mere rundt for at aktivere børnene og et større vand- og elforbrug. Jeg har været mere træt og udbrændt, da jeg skulle være mere på for mine børn, da jeg stod 100 pct. alene. Så jeg har måtte købe mere take-away og dyre madløsninger for at kunne hænge sammen fysisk og psykisk,” fortæller en mor i undersøgelsen.

Mødrehjælpen følger bekymret udviklingen og appellerer til, at regeringen vil tage ansvar for de særligt udsatte familier, hvis flere restriktioner indføres eller landet skal lukkes ned igen.

”Disse familier har i forvejen en yderst presset økonomi, og det ville gå hårdt ud over børnenes trivsel, hvis de skal være hjemme igen hos forældre, der mangler overskud. Pengene er for manges vedkommende brugt i forvejen, fordi den sidste nedlukning tog hårdt på økonomien. Kommer der nye, hårde restriktioner, lige som i foråret, tror jeg, det vil ramme de sårbare børnefamilier meget hårdt – ikke kun på pengepungen, men især også på trivslen,” siger Ninna Thomsen.

Om undersøgelsen

Mødrehjælpen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt børnefamilier, der modtog julehjælp fra Mødrehjælpen i 2018 og 2019 og/eller sommerferiehjælp i 2020. Disse familier er kendetegnet ved at tilhøre lavindkomstgruppen1 – også kaldet relativt fattige. Samtidig har familierne et eller flere sociale problemer. 74 pct. af respondenterne er enlige forsørgere.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • I tilfælde af ny nedlukning har familierne mest behov for økonomisk hjælp (75 pct.) samt støtte i hverdagen og nogen at tale med (34 pct.)
  • Forældrene er også bekymrede deres i forvejen skrøbelige økonomi. Det er særligt i forhold til, om de har råd til at have børnene hjemme, og om de mister deres job (for dem i beskæftigelse)
  • Hvis Danmark lukker ned igen, er forældrene især bekymrede for at stå alene med børnene. De frygter også, at de ikke kan få hjælp fra nogen, og at børnene bliver ensomme

Spørgeskemaet er besvaret af 1.340 personer og har en svarprocent på 28 pct. Undersøgelsen giver et væsentligt indblik i sårbare familiers egne oplevelser af coronakrisen.

Kontakt

Mødrehjælpen hjælper gerne med at skaffe cases, der med egne ord kan fortælle om udfordringerne under coronakrisen.

For interviews eller yderligere information kontakt pressemedarbejder Astrid Lund Olstrup på tlf.: 28778110 eller alo@moedrehjaelpen.dk.

Få den nyeste viden