Nyheder

Børn overses i debat om psykisk vold

I tirsdags blev der afholdt en konference om psykisk vold på Christiansborg. Det skete på en trist og uacceptabel baggrund. Familievold er stadig et alvorligt problem i Danmark, og en ny rapport fra VIVE viser nu, at psykisk vold er den hyppigst forekommende form for partnervold. Rapporten fortæller også, at særligt yngre kvinder er udsatte.

Debatindlæg bragt i Politiken lørdag d. 1. september 2018 af Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen og Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Der er et kæmpe behov for at sætte ind over for volden i dens forskellige former, og både konference og Rapporten ‘Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning’ kan forhåbentlig åbne øjnene hos politikere, myndigheder og fagprofessionelle, der er tæt på de voldsudsatte kvinder og mænd, mødre og fædre.

Men der er en anden – og mindst lige så afgørende – grund til, at vi alle skal tage familievold dybt alvorligt. Tal fra SFIs rapport: “Børn, der oplever vold i familien” fra 2016 viser, at otte pct. af alle børn i Danmark udsættes for psykisk vold i familien, og at anslået fire pct. af danske børn er vidne til vold i hjemmet.

Disse børn fortjener langt større opmærksomhed, end de får i dag. Mødrehjælpen oplever i stigende grad eksempler på de alvorlige konsekvenser, det har for et barn at vokse op i et hjem med vold. Og i Red Barnets lokale projekter rundt omkring i landet er problemet også tydeligt.

Når en far fortæller sin datter over middagsbordet, at hun skal lægge skeen, hvis hun ikke vil være lige så fed som sin mor.

Når en mor er fuldkommen tavs over for sit barn i flere dage. Når et barn hører gennem væggen, at ens mor får bank en sen nattetime. Volden sætter dybe spor i barnet.

Når vold er en del af hverdagen, er der øget risiko for, at børnene rammes af massive traumer. Selvmordstanker, spiseforstyrrelser, ensomhed og generel mistrivsel er nogle af de følgevirkninger, volden har. Det er selvsagt ødelæggende for børnenes udvikling og sætter sig spor langt ind i voksenlivet.

I Justitsministeriet har man sat gang i et arbejde, der skal føre til, at psykisk vold bliver strafbart, lige som fysisk vold er det i dag. Sideløbende med initiativet er en ny national handleplan undervejs, som både skal sikre ressourcer og øget bevågenhed på området. Det er godt – og hårdt tiltrængt. Men der er en tendens til, at vold udelukkende anskues som et voksenproblem, og derfor frygter vi, at børnene overses i de kommende tiltag.

Det vil være et alvorligt svigt overfor en gruppe ekstremt sårbare børn, der alt for ofte går uset og ensomme gennem livet med traumer, ingen hjælper dem med at bearbejde.

Mødrehjælpen og Red Barnet er med i arbejdet for at få kriminaliseret den psykiske vold, og vi har anbefalet, at kriminaliseringen også omfatter psykisk vold mod børn. Det at udsætte sit barn for psykisk vold skal have konsekvenser. Men endnu vigtigere er det, at fagprofessionelle omkring børnene – lærere, pædagoger, sundhedsprofessionelle osv. – får kompetencer til at opspore psykisk vold mod børn.

Børnene skal vide, at de har ret til at leve uden psykisk vold, og de skal vide, hvem der kan hjælpe dem, hvis de oplever det. Det er helt afgørende at børn, der udsættes for psykisk vold –direkte eller som vidne – altid kan få den rette hjælp i tide.

Få den nyeste viden