Nyheder

Børnesygdommene er blevet til invaliderende voksensygdomme

Af sammenslutningen Værdig Reform 66 organisationer

Bragt i Avisen Danmark den 29. august 2022

Det var planen, at førtidspensionsreformen skulle evalueres efter fire år. Det er stadig ikke sket, nu 10 år efter den blev vedtaget, og det har fået fatale konsekvenser.

Konsekvensen af den manglende evaluering er, at samfundets svageste er blevet fanget i meningsløse og effektløse forløb. Lange forløb, som Sind og Psykiatrifonden har dokumenteret, gør syge mennesker endnu mere syge.

Det er på tide, at politikerne lytter til erfaringerne og skrider til handling med en ny værdig reform. Der er ikke behov for flere undersøgelser. Der er behov for handling nu. Og det er formentligt sidste chance, inden et folketingsvalg endnu en gang sætter det hele i stå.

Derfor er det også glædeligt, at forligspartierne endelig skal mødes sidst i august for at drøfte om man kan forbedre fleksjobordningen.

Vi er i sammenslutningen Værdig Reform 66 organisationer, som tilbage i 2017 gik sammen for at få et opgør med de mange uhensigtsmæssigheder og uretfærdigheder, vores medlemmer oplever som følge af reformen.

Alene de fagforeninger, som er med blandt de 66 organisationer, repræsenterer mere end 1,5 millioner medlemmer. Det er på vegne af medlemmerne og de mange borgere, der er i klemme i reglerne i dag, at vi kalder på handling. Derfor kommer vi med seks forslag.

Når I skal til forhandlingsbordet om fleksjob vil vi bede jer have særligt ét af vores forslag i baghovedet. Det handler om at rette op på de uhensigtsmæssige regler om fastholdelsesfleksjob, som blev indført med reformen. Vi peger på netop dette forslag, blandt andet fordi forslaget vil øge arbejdsudbuddet, hvilket er særligt aktuelt i disse tider.

Det er svært at forstå, hvorfor det skal være sværere at få lov at blive ansat i fleksjob på den arbejdsplads, som man kender, og som kender en, end på alle andre arbejdspladser. Udgangspunktet for fastholdelsesfleksjob er jo, at du skal være godkendt til fleksjob på alle arbejdspladser, men hvis du gerne vil blive på din gamle arbejdsplads, så skal man lige kunne dokumentere, at man har forsøgt fastholdelse på særlige vilkår i 12 måneder.

Vores ønske er enkelt: Fjern kravet om, at virksomhederne skal dokumentere og finansiere det første år på særlige vilkår, inden der kan bevilges et fleksjob. Det kan synes rimeligt, at arbejdsgiverne skal bidrage. Men det har vist sig svært, særligt for små virksomheder. Og det skaber bare arbejdsløse fleksjobbere.

Men kære politikere, vi har stadig ikke mistet troen på jer, så vi ser frem til, at der snart kommer breaking news om, at I har sat jer sammen ved forhandlingsbordet og fundet gode løsninger. I kan godt – det tror vi på. Giv os nu en Værdig Reform.

De underskrivende organisationer er: 3F, FOA, Mødrehjælpen, DH Danske Handicaporganisationer, DSAM, Videnscenter om handicap, Landsforeningen Fleksjob, Forbundet Kultur og Information, Serviceforbundet, HK, SIND, Præsteforeningen, Scleroseforeningen, JA, DM, Lev, GL, Hjernerystelsesforeningen, Kommunikation og Sprog, Malerforbundet, Gigtforeningen, BUPL samt Dansk Handicap Forbund

Få den nyeste viden