Nyheder

Den øremærkede barsel kan skabe et A- og B-hold blandt vores børn

Fædre tager langt mere barsel end tidligere og det er rigtig godt, men en ny undersøgelse viser også en social slagside ved den øremærkede barsel. Børn risikerer at komme i klemme, advarer Mødrehjælpen.

Af Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

De nybagte fædre har i overvejende grad taget den øremærkede barsel til sig. Tre ud af fire holder alle de 11 øremærkede barselsuger, og børn har i dag fået 66 dage mere med deres far på barsel, end før de nye barselsregler trådte i kraft i sommeren 2022. Det er rigtig godt, for vi ved, at det styrker tilknytningen mellem far og barn.

Men det er desværre ikke alle familier, der er med i den positive udvikling. En ny stor undersøgelse, som Mødrehjælpen med støtte fra Egmont Fonden har fået lavet hos Megafon, viser store forskelle på, hvor meget barsel fædre tager.

Her bliver det tydeligt, hvordan længden på fars uddannelse og hans ansættelsesforhold er afgørende for, hvor lang barsel han holder, men også på hvor tryg han er ved at tage barsel. Mens 82 pct. af fædre med en lang videregående uddannelse holder alle 11 øremærkede barselsuger, gælder det for 59 pct. med grundskole som højeste uddannelse.

Og for fædre i ordinær beskæftigelse holder 81 pct. 11 ugers barsel, mens det kun gælder for 26 pct. af de selvstændige fædre. Mange angiver, at der på deres arbejdsplads ikke er mulighed for, at de kan tage alle 11 uger, mens andre nævner, at det vil være et for stort økonomisk tab for familien.

En far forklarer fx, hvorfor han gik på arbejde i stedet for at bruge alle 11 uger: ”Vores husstand kan ikke klare at miste 12.000 kr. efter skat, så det er ikke et fravalg, men en nødvendighed.” For en anden handler det om vilkårene som selvstændig: ”Da man skal betale 6-28.000 kr. for at få en revisor til at lave et regnskab for at kunne få barselsdagpenge som nyopstartet selvstændig, har jeg desværre ikke haft mulighed/råd til at afholde noget barsel”.

Nybagte børnefamilier tabes på gulvet

Den sociale slagside ved de nye regler er tydelig og vi risikerer, at børn kommer i klemme, hvis ikke vi agerer. For nogle børn vil få ringere mulighed for at opbygge en tryg relation til begge forældre og de risikerer at starte tidligere i institution.

I undersøgelsen svarer 23 pct., at reglerne betyder, at deres barn kommer tidligere af sted. For flere fædre er den bekymring ligefrem årsag til, at de holder de 11 ugers barsel: ”Tvang’ for ikke at aflevere barnet for tidligt i institution”, skriver en. En anden fortæller: ”Vi følte ikke, at vores søn var klar til dagpleje/vuggestue, så vi ansatte en privatpasser i vores hjem. Efter tilskud fra kommunen er det en udgift på 13.000 kr.” En god løsning for hans familie, men også en løsning, som det langt fra er alle familier, der har råd til.

Der er en reel risiko for, at vi er ved at skabe et A- og et B-hold for vores børn. For mens de ressourcestærke familier selv finder løsninger og finansierer ekstra pasning, risikerer de mindre ressourcestærke at fare vild i reglerne og skulle sende deres barn tidligere i institution. Og det er særligt bekymrende set i lyset af, at det er dokumenteret, at der flere steder er plads til forbedring af kvaliteten.

En yderligere barriere er, at en del fædre savner tryghed og støtte i forbindelse med graviditeten. 16 pct. fortæller, at de kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke føler sig trygge ved at tage barsel. Og knap hver tredje far siger i, at han kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke har følt sig hørt og støttet fra sundhedsplejersker, jordemødre osv. ved møder og samtaler under graviditeten, fødslen og i den første tid med barnet.

Fædrebarsel kan ikke stå alene

Der er ingen tvivl om, at den øremærkede barsel til far er en vigtig milepæl, men undersøgelsen viser også tydeligt, at den ikke kan stå alene.

Uden tiltag risikerer vi at tabe nogle nybagte børnefamilier på gulvet. Vi er nødt til at sikre en målrettet indsats til de dele af arbejdsmarkedet, som halter efter, ligesom der er behov for at styrke kvaliteten af dagtilbuddene til de yngste. Og så er der brug for, at fagpersonalet er klædt på til at inddrage far, så begge forældre føler sig trygge før og under barsel.

For alle børn – uanset social baggrund – har ret til en god og tryg start på livet.

Bragt i Berlingske den 22. januar 2024 (artiklen er bag betalingsmur)

Fakta: Øremærket barsel til far

I sommeren 2022 trådte nye barselsregler i kraft for børn født efter den 2. august 2022. Her blev 11 ugers barselsorlov øremærket til fædre. De første 2 af de 11 øremærkede uger ligger i forlængelse af barnets fødsel, mens de resterende 9 ligger i slutningen af barslen. Ugerne frafalder, hvis man ikke gør brug af dem inden for det første år. Reglerne gælder for lønmodtagere, og er man ikke lønmodtager eller på anden vis opfylder et beskæftigelseskrav, er der i mange tilfælde mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov med barselsdagpenge til den anden forælder – fx hvis man er selvstændig, studerende eller ledig.

øremærket barsel fordeling

Få den nyeste viden