Nyheder

Det er tid til, at Danmark får en lov om fattigdom

Det er ikke acceptabelt, at familier og især børn lever i fattigdom eller vokser op uden for fællesskabet i et af verdens rigeste lande. Det kan et nyt forslag om en dansk fattigdomslov være med til at rette op på, skriver 31 fagforbund og sociale organisationer.

Fælles debatindlæg med 30 andre organisationer. Bragt i Altinget den 19.04.2024

Tirsdag 23. april førstebehandles et vigtigt beslutningsforslag i Folketinget. Et forslag, som potentielt kan gøre en kæmpe forskel for tusindvis af udsatte børn og voksne.

Forslaget går på en fattigdomslov og en handleplan mod børnefattigdom. Vi vil gerne opfordre politikerne til at stemme for forslaget. Og vi vil gerne forklare hvorfor.

Hver dag møder vi eller vores medlemmer mennesker i fattigdom. Som har så lidt, at det har alvorlige konsekvenser for deres livsførelse.

Basale mangler

Nogle af os møder primært børn og børnefamilier. Andre arbejder mest med voksne. Fælles for mange af de mennesker, vi møder og hjælper, er dog, at de lider store og grundlæggende afsavn.

Nogle har ikke råd til nok og sund mad. Andre har ikke varmt og passende tøj. Mange er forhindret i at have et aktivt socialt liv. Og andre igen mangler et ordentligt sted at bo eller har ikke råd til medicin.

Dette underbygges af forskellige undersøgelser, der dokumenterer afsavn blandt danskerne.

For eksempel viser Mødrehjælpens seneste familiepanelsundersøgelse, at seks ud af ti i panelet havde undladt at spise tre måltider om dagen på grund af økonomi inden for de seneste tre måneder. Ligeledes havde seks ud af ti undladt at købe medicin, fordi de ikke havde råd.

Disse afsavn forhindrer dem i at leve det, vi andre betragter som et normalt og godt liv. Vi ser på dem, hvordan de mistrives. Og vi ved fra forskning, at det risikerer at ødelægge deres fremtidsmuligheder.

Det, mener vi ikke, er acceptabelt. I et af verdens rigeste lande skal ingen mangle det basale eller vokse op uden for fællesskabet.

Stem for fattigdomslov

Som land har vi med vores tilslutning til verdensmålene lovet at arbejde for at halvere andelen af fattige i Danmark inden 2030. Det mål er vi meget langt fra at nå. Ifølge Danmarks Statistik er andelen af fattige den samme som i 2015, da vi skrev under på verdensmålene.

Hvis vi skal ændre på det, kræver det mere politisk handling. At vi som samfund sætter ind alle de relevante steder. Og at vi står sammen om det på tværs af sektorer og politiske skel.

Netop det kan beslutningsforslaget om en fattigdomslov og en handleplan mod børnefattigdom være med til at sikre.

Med en fattigdomslov kan vi forpligte hinanden til målrettet at bekæmpe fattigdom. Give hinanden hånd på, at vi skal finde løsninger, der løfter mennesker ud af fattigdom. Og at vi hvert år skal måles på, om vi bevæger os i den rigtige retning.

Samtidig kan vi tage et stort konkret skridt i kampen mod fattigdom med en handleplan mod børnefattigdom. Med den forpligter vi hinanden på klare og konkrete politiske mål, der kan sikre børn i udsatte positioners ret til et liv i trivsel.

Vi ved, at der er mange forskellige holdninger til, hvornår man kan siges at være fattig. I den forbindelse bemærker vi, at beslutningsforslaget indeholder et forslag om, at der indføres en ny fattigdomsgrænse, som kombinerer forskellige metoder at opgøre fattigdom på. Vi håber, at det kan sikre et fælles grundlag at snakke og måle ud fra.

Kære politikere, vi er overbevist om, at I alle vil det bedste for børn og voksne i udsatte positioner. Vis det ved at bakke op om beslutningsforslaget om en fattigdomslov og en handleplan mod børnefattigdom.

Få den nyeste viden