Nyheder

Er retten til abort under pres i Danmark?

Debatindlæg af Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen. Bragt i Kristeligt Dagblad den 11. juli 2019.

Retten til fri abort har gennem længere tid været til debat i nær og fjern. Vi hører om stramninger i USA, hvor man i nogle stater gør alt for at forhindre kvinder i at få abort, og i Norge, hvor muligheden for fosterreduktion er blevet begrænset. Den fyldige mediedækning herhjemme af begivenhederne og særligt de norske stramninger giver anledning til at spørge, om vi også står overfor stramninger i Danmark. Om der er et folkeligt eller politisk ønske om at gøre det vanskeligere at få en abort. Det er slet ikke mit indtryk. Jeg oplever stor opbakning til den danske abortlovgivning og ikke mindst til den måde loven forvaltes på.

I Mødrehjælpen er spørgsmålet om abort ikke et kompliceret spørgsmål. Selvfølgelig skal kvinder have mulighed for at få en abort. En graviditet kan være ønsket, uønsket, eller noget midt i mellem. Det er den virkelighed, som loven om fri abort er forankret i – og det er den virkelighed, vi møder, når vi rådgiver om graviditet og abort i Mødrehjælpen.

Retten til at vælge er et gode for kvinder i alle samfundslag i Danmark. Men det betyder selvfølgelig ikke, at valget altid er let. Der er brug for uvildig, solid og dygtig rådgivning, og den kan man få hos Mødrehjælpen. I dag er Mødrehjælpen det eneste sted i Danmark, hvor gravide kvinder kan få uvildig rådgivning og støtte til at træffe beslutninger om svangerskab eller abort. Vi rådgiver altid individuelt og sagligt om de bekymringer, hver enkelt kvinde har. Godt 75 procent af Mødrehjælpens støttesamtaler om abort foregår inden en eventuel abort, mens de øvrige 25 procent typisk handler om de psykiske reaktioner efter abort. Mere end halvdelen af de kvinder, som vi rådgiver om abort er under 30 år – og her handler størstedelen af samtalerne om, hvordan en abort foregår, de psykiske og fysiske reaktioner, regler for abort, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, hvis man vælger at blive forældre samt tvivl om forældreevne.

Selvom loven om fri abort i Danmark snart har eksisteret i et halvt århundrede, er abort alligevel et tabu for mange kvinder og familier. De kvinder, som overvejer abort, henvender sig til os med mange forskellige dilemmaer, men et gennemgående tema er en følelse af skyld og skam over den situation, de er i. Mange fortæller, at de ikke taler med deres omgivelser om tvivlen, fordi de er bekymret for at blive mødt med fordømmelse.

I Mødrehjælpen understøtter vi altid kvindens ret til selv at vælge, uanset hvad andre skulle mene. Vi blander os ikke i, hvad kvinden beslutter sig for. En støttesamtale om abort er i Mødrehjælpen en samtale, der tager udgangspunkt i den gravides tvivl, hendes muligheder og hendes ønsker for et godt liv – uanset om hun vælger at blive mor eller ej.

Retten til abort er en vigtig forudsætning for gode børnefamilieliv. I dag ved de allerfleste af os heldigvis, at børn skal have forældre, der har overskud til forældreskabet. I årtier har Mødrehjælpen hjulpet tusindvis af kvinder med at træffe netop det valg, der er det rigtige for den enkelte. Så selv om valget kan være svært, så er spørgsmålet om den fri abort let: Det er en rettighed, der fremmer ligestilling og sikrer trivsel, udvikling og tryghed.

Fakta om Mødrehjælpens abortrådgivning

  • I mere end 30 år har Mødrehjælpen tilbudt uvildig abortrådgivning til kvinder
  • I 2018 havde Mødrehjælpen 344 støttesamtaler med kvinder, som overvejede abort
  • I 2018 blev Mødrehjælpens online artikler om abort læst mere end 5000 gange om måneden

Få den nyeste viden