Nyheder

Fædre med fødselsdepressioner får ikke ordentlig hjælp

Debatindlæg af direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen.

Bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 5. juni 2017.

I dag er fars dag. Det kan vi blandt andet fejre med, at danske fædre aldrig før har taget så aktiv del i deres børns og families liv som i dag. Men den gode udvikling har også en bagside. Nybagte fædre kan – fuldstændig som mødre – blive psykisk belastede af forældrerollen. Vi er bare ikke gode nok til at anerkende fædrenes udfordringer.

I mange år har vi været kendt risikoen for fødselsdepressioner blandt kvinder, og har haft fokus på indsatser for dem. Desværre står det værre til for mændene. Jeg vil derfor gerne bruge Fars Dag til at slå et slag for et overset problem: Fædre bliver også ramt af fødselsdepressioner, men hjælpen til dem er ikke god nok.

En nylig undersøgelse fra Rigshospitalet viser, at 8 pct. af vordende fædre udviser tegn på fødselsdepression. Man er så småt begyndt at tage dette problem alvorligt. F.eks. er sundhedsplejerskerne også begyndt at spørge til fars mentale helbred ved hjemmebesøg. Problemet er bare, at hvis der er hjælp at hente for disse fædre, er det den samme hjælp, de får tilbudt, som mødre med fødselsdepression. Men mænd har andre handle – og reaktionsmønstre, og derfor er det bydende nødvendigt, at depressionsramte fædre får behandling stilet til dem, hvis hjælpen skal virke.

Tillykke til alle fædre med dagen i dag. Lad os fremover blive bedre til – både som civilsamfund og som stat – at hjælpe de fædre, der har brug for en håndsrækning. Jeg har skrevet til sundhedsministeren med opfordring til at få gjort noget ved denne udfordring – gerne i samarbejde med Mødrehjælpen.

Få den nyeste viden