Nyheder

Fokus på børnene, ikke forældrene, tak

I fredags kunne man i JyllandsPosten læse, at de igangværende forhandlinger på Christiansborg om et nyt skilsmissesystem er gået i hårdknude. Partierne er uenige om, hvorvidt en separationsperiode forud for skilsmissen skal genindføres. Det er rigtig ærgerligt, for den politiske konflikt tager børnene som gidsel.

Af Trine Schaldemose, konstitueret direktør, Mødrehjælpen

I fredags kunne man i JyllandsPosten læse, at de igangværende forhandlinger på Christiansborg om et nyt skilsmissesystem er gået i hårdknude. Partierne er uenige om, hvorvidt en separationsperiode forud for skilsmissen skal genindføres. Det er rigtig ærgerligt, for den politiske konflikt tager børnene som gidsel.

Målet med et nyt system er at hjælpe børn i konfliktfyldte skilsmisser. Det gør vi ikke ved at grave os ned i hver vores grøft og tale for eller imod separation. I Mødrehjælpen ved vi, at børnene har brug for noget andet og mere for at blive hjulpet igennem den utrolig svære situation, det er for dem, når deres forældre skal skilles.

Det bedste, vi kan gøre for børnene, er, at alle forældre tilbydes konfliktforebyggende rådgivning. Rådgivningen har ikke fokus på, om forældrene bliver sammen eller ej, men derimod det gode forældreskab og at løse de bagvedliggende konflikter. Disse redskaber skal til for, at forældrene kan hjælpe deres børn bedst muligt igennem den udfordrende proces.

De fleste af de familier, vi møder i Mødrehjælpen, er i krise, når familien brydes op. Vi ser desværre ofte et mønster af, at forældrene ubevidst glemmer børnene, og kun har overskud til at mærke egne følelser og behov. En separationsperiode vil for disse familier desværre kun forlænge den uklarhed og konflikt, som børnene befinder sig i centrum af.

Jeg vil derfor opfordre politikerne, både dem der er for og imod separation, til at holde øjnene på bolden. I et nyt familieretligt system er det børnene, ikke deres forældre, der bør være omdrejningspunktet.

Få den nyeste viden