Nyheder

Fri abort er en vej til gode børnefamilieliv

Loven om fri abort fylder 45 år den 9. juni 2018. Det er der god grund til at markere, for loven har givet kvinder og familier mulighed for at forme deres liv, helbred, trivsel og velfærd i en grad, der er svær at forstå for os, der ikke har prøvet at undvære denne mulighed.

Debatindlæg bragt i Berlingske tirsdag d. 5. juni 2018 af Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen.

Sognepræst Frederik Berggren Smidt ser anderledes på det i hans kommentar her i avisen d. 25. maj 2018. Han mener, at den frie abort skal afskaffes. Han taler om børnedrab og om “det ædle og unikke ved, at kvinden stiller sin krop til rådighed for det nye liv”.

Han hævder, den frie abort er en forkastelse af moderskabet. Sådan ser vi ikke på det i Mødrehjælpen. En graviditet kan være ønsket, uønsket – eller noget midt i mellem. Dén virkelighed er der ikke megen plads til i de ideologiske fordømmelser af abort, men det er ikke desto mindre den virkelighed, kvinder og mænd hver dag navigerer i. Og det er den virkelighed, loven om fri abort er forankret i.

I dag er Mødrehjælpen det eneste sted i Danmark, hvor gravide kvinder kan få uvildig rådgivning og støtte til at træffe beslutning om svangerskab eller abort. Vi rådgiver grundigt, individuelt og sagligt om de bekymringer, hver enkelt kvinde har.

Vi blander os ikke i, hvad hun beslutter sig for. Vores formål er at hjælpe kvinderne til at træffe den beslutning, der er rigtigst for dem. Det skaber et trygt rum for den gravide, hvor hun kan tale frit om sine tanker, bekymringer og følelser.

Og hvad handler bekymringerne så om? 75 % af Mødrehjælpens støttesamtaler om abort foregår inden en eventuel abort. De øvrige 25 % handler typisk om de psykiske reaktioner efter abort. Næsten 60 % af brugerne er under 30 år. Blandt de 75 %. handler samtalerne om, hvordan en abort foregår, om de psykiske og fysiske reaktioner, om regler for abort, om forældreevne samt om økonomi, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, hvis man vælger at blive forældre.

Vi rådgiver i øvrigt også fædre om deres rettigheder og pligter, hvis de har udsigt til at blive far mod deres vilje.

Vi møder de gravide, hvor de er – uden moralske eller ideologiske dagsordener. Vi hjælper dem med at forstå deres muligheder, udfordringer og ikke mindst deres egne ønsker for et godt liv – uden at vi blander os i, hvad dette måtte være for netop dem. Vi hjælper dem med at få et overblik over den samlede situation.

Fælles for henvendelserne er, at de mange kvinder og familier står i svære situationer omkring graviditeten. Dilemmaet kan være mangeartet. Det kan være en skrøbelig familiesituation, en ung mor under uddannelse, en gravid der tidligere har haft fødselsdepression eller en familie, der er i tvivl om, hvorvidt de kan magte et tredje eller fjerde barn. Men kendetegnende for de gravide, der søger vores hjælp, er, at de er i en situation af fortvivlelse. Det sidste, de har behov for, er, at vi som samfund dømmer deres valg.

Frederik Berggren Smidts synspunkter har næppe den store opbakning i Danmark. Men jeg finder det bekymrende, at man forsøger at dæmonisere kvinder, der vælger abort. Det er en tendens, der har fået ny medvind også i USA, hvor præsident Trump arbejder målrettet for at stoppe enhver støtte til abort. Som bekendt har diskussionen derovre kørt voldsomt og uforsonligt i årtier og i flere tilfælde med voldelige udfald. Et lyspunkt er Irland, hvor man i sidste uge med stort flertal stemte for fri adgang til abort.

Retten til abort er en ret til at forme sit eget liv i situationer, hvor livet er kompliceret og uoverskueligt, hvor muligheder og ressourcer er begrænsede, og hvor forældreskabet ikke er en god løsning. Retten til abort giver kvinder og deres partnere mulighed for uddannelse, beskæftigelse, sundhed og trivsel i situationer, hvor graviditet og forældreskab vil være en belastning for både kvinden, hendes partner og eventuelle børn i familien. Retten til abort giver gravide mulighed for at træffe den beslutning, der er den rigtige for netop hende. Det er en rettighed, der fremmer ligestilling, skaber grobund for klog og velovervejet familieplanlægning og sikrer trivsel, udvikling og tryghed.

Det er en rettighed, vi skal være stolte over i Danmark.

Faktaboks:

  • Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier.
  • Mødrehjælpen arbejder for at skabe trygge og udviklende rammer for gravide, forældre og børn.
  • Mødrehjælpens rådgivere er uddannede socialrådgivere, psykologer og jurister.
  • Mødrehjælpen har over 30 lokalforeninger og knap 2000 frivillige over hele landet.
  • Igennem mere end 30 år har Mødrehjælpen tilbudt uvildig abortrådgivning til kvinder i denne særligt vanskelige situation.
  • I 2017 har Mødrehjælpen hjulpet 432 kvinder og par med anonyme støttesamtaler.
  • Mødrehjælpens online artikler om abort bliver læst mellem 3.000 – 4.500 gange om måneden.

Få den nyeste viden