Nyheder

Glemte frivilligmillioner skal ikke fylde huller i kommunekasserne

Mødrehjælpen opfordrer i anledning af Frivillig Fredag socialminister Karen Ellemann til at oprette en national frivillighøjskole.

Debatindlæg bragt på Altinget.dk 25/09/2015 af Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Næsten halvdelen af danskerne yder en frivillig indsats. F.eks. som besøgsvenner for ældre, frivilligvenner for nytilkomne flygtninge eller mentorer for unge mødre. Det er en uvurderlig del af velfærdssamfundet. Frivillige er med til at skabe netværk og relationer, som er med til at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet.

Derfor giver det også god mening, at kommunerne hvert år får ca. 150 mio. kr. i bloktilskud fra § 18-midlerne, som skal understøtte frivillige indsatser. Desværre bliver flere af millionerne hvert år aldrig brugt på frivillige. I 2013 viste Ankestyrelsens beregninger, at godt 25 mio. kr. af bloktilskuddet går i kommunekasserne frem for frivillige, sociale indsatser. Det er slet ikke godt nok. Midlerne er beregnet til at støtte frivillige projekter, som skal komme samfundets svageste til hjælp. De skal ikke gå til at fylde huller i vejene.

I dag, 25. september, er det Frivillig Fredag. En dag, hvor institutioner i hele landet hylder frivilligheden og dets betydning for civilsamfundet, fællesskabet og demokratiet. Hos Mødrehjælpen bruger vi dagen på at minde om, at vi skylder frivilligområdet at bruge § 18-midlerne på dem. Konkret opfordrer vi socialminister Karen Ellemann til, at bruge de overskydende midler til at oprette en national frivillighøjskole.

Frivillighøjskolen vil være med til at løfte kompetencerne hos frivillige på det sociale område. En frivillighøjskole vil være med til at udvikle indsatser med henblik på at kunne måle virkningerne af det, vi laver som frivillige. Alt sammen for at skabe de bedst mulige frivillige, sociale indsatser. Det, mener jeg, vi har et ansvar for på vegne af de mennesker, som søger vores hjælp. Det falder helt i tråd med regeringsgrundlaget om ”Effektiv hjælp til socialt udsatte,” hvor ”socialpolitikken fokuseres på løsninger og redskaber, der gør en reel forskel.”

Hos Mødrehjælpen er frivillighed en aktiv og uundværlig del af indsatsen i alt, hvad vi laver. Vi arbejder målrettet på at udvikle den frivillige indsats gennem kompetenceudvikling og synergi mellem frivillige og lønnede indsatser. Frivillige mentorer for unge forældre kan f.eks. være med til at skabe netværk og relationer, der holder den unge forælder til ilden under uddannelse og giver støtte, når familielivet bliver uoverskueligt. Bl.a. derfor kommer 72 % af de unge mødre i vores projekter for unge forældre i gang med en uddannelse.

De 25 mio. kr. fra 2013-budgettet vil være et godt udgangspunkt for at starte en national frivillighøjskole til at udvikle frivilliges kompetencer, så vi i fremtiden kan hjælpe endnu bedre gennem frivillige, sociale indsatser. I stedet for som nu at gå til at fylde huller i kommunekasserne.

Få den nyeste viden