Nyheder

Fyringer i Familieretshuset kan sende kriseramte familier ud i et konflikthelvede 

Det er dybt bekymrende, at Familieretshuset må fyre op mod 100 medarbejdere. I Mødrehjælpen frygter vi, at det vil føre til stigende ventelister, der efterlader børn og forældre i et limbo.  

Af Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen 

I foråret kom en glædelig nyhed fra Familieretshuset: Efter flere år med lange ventelister, var udviklingen vendt, så kriseramte familier kunne få deres sager afgjort hurtigere og få genskabt roen og de trygge rammer omkring børnene.

Men nu risikerer den fremgang at blive tilbagerullet. For Familieretshuset meldte i sidste uge ud, at man står over for en omfattende fyringsrunde, hvor omkring 100 medarbejdere skal afskediges. Det sker som en konsekvens af en faldende økonomisk bevilling, og det er stærkt bekymrende.

For Familiehuset behandler sager, hvor familier står i konfliktfyldte situationer og har brug for hjælp. Det kan være i forbindelse med en skilsmisse, en sag om forældremyndighed, samvær eller børnebidrag, og hvor dialogen mellem forældrene er gået i hårdknude.

I Mødrehjælpen frygter vi, at fyringerne går ud over både kvaliteten i den behandling, som familier i krise får, og får ventetiderne til igen at eksplodere. Dermed bliver perioden, hvor stemningen mellem mor og far er giftig og betændt forlænget, og det kan få store konsekvenser – i særdeleshed for børnene.

For når samarbejdet mellem mor og far er svært, har børnene det også svært.

Vi møder dagligt børn fra familier i krise. Forældrene fortæller om børn med ondt i maven. Børn som normalt er rolige, men pludselig bliver udadreagerende eller får en tilbagegang i deres udvikling. Børn der trækker sig socialt, fordi de ikke kan overskue at lære 28 nye klassekammerater at kende, når det eneste, der fylder, er, om de skal bo hos mor eller far.

Sidste år handlede 65% af de henvendelser, vi fik i Mødrehjælpens Holdepunkt – som er vores primære rådgivningsindgang – om samlivet med en partner og om forhold, hvor børn risikerer at komme i klemme. Så vi ved, det fylder og kan være altopslugende for både børn og voksne.

Så altopslugende, at vi risikerer, at flere forældre fremadrettet vil tage sagen i egen hånd og – i stedet for at vente på en afgørelse i Familieretshuset –laver samværsordninger, som er uhensigtsmæssige for børnene, simpelthen for at slippe ud af forholdet. Det kunne være en 7/7-ordning, hvor den ene part slipper ud af forholdet, men hvor barnet halvdelen af tiden skal være hos en forælder, der fx er voldelig.

I Mødrehjælpen frygter vi, at fyringerne i Familieretshuset bliver et tilbageslag for de mange kriseramte familier og at den positive udvikling nu bliver sat over styr. I en tid hvor mistrivslen blandt børn vokser stødt er det vigtigt, at familierne får hjælp til at skabe trygge rammer for børnene. Besparelser i Familieretshuset er et skridt i den forkerte retning.

Bragt i Politiken 31. august 2023