Nyheder

Glostrup-tragedien kalder på mere end babyluger

Debatindlæg af Mads Roke Clausen, direktør Mødrehjælpen

Dragt i Politiken onsdag d. 25. oktober 2017

Tragedien med det lille babylig i Glostrup har med rette genrejst debatten om, hvordan vi forhindrer den dybe ulykke, det er, når en mor i desperation efterlader sit nyfødte barn. I Danmark forekommer det heldigvis meget sjældent. Men målet bør selvfølgelig være, at ingen spædbørn efterlades til en uvis skæbne, desværre ofte med døden som følge.

Et politisk flertal med Socialdemokratiet i spidsen vil løse problemet ved at åbne en babyluge i København og en i Aarhus. I en babyluge kan spædbørn afleveres i vished om, at barnet får den rigtige sundhedsmæssige pleje og omsorg.

I Mødrehjælpen bakker vi op om forslaget om babyluger. For vi ønsker for alt i verden, at ikke et eneste spædbarn skal efterlades i en skov, i en container eller på en byggeplads.

En babyluge er i sagens natur allersidste udvej for en mor i komplet desperation. Ingen forælder ønsker at give afkald på sit barn. Det relevante spørgsmål at rejse i denne debat er derfor, hvordan vi som samfund hjælper forældre til ikke at kommer i så alvorlig krise. Det spørgsmål giver babyluger ikke svar på.

Vi skal være bedre til at hjælpe forældre i så desperate situationer. Konkret skal vi give kvinder lov til at få jordemoderhjælp anonymt og til at føde anonymt. Erfaringer fra udlandet viser, at de indsatser kan hjælpe en meget sårbar gruppe af mødre, der af sociale, kulturelle eller juridiske grunde ikke ønsker at være kendt af systemet. Moderen møder kompetent personale, der kan rådgive hende, således at hun kan træffe et oplyst og velovervejet valg om barnets fremtid.

I Tyskland har kvinder siden 2014 haft disse anonyme muligheder. Ved fødslen skal kvinden dog oplyse sit navn, som opbevares fortroligt i en forseglet kuvert, der først 16 år senere bliver tilgængeligt for barnet. Jeg synes, denne model er værd at kigge på i en dansk kontekst, da vi således drager omsorg om både moderen og barnet.

Endelig skal vi sikre, at gravide og fødende, som er i risiko for at ville efterlade barnet, kan få fagligt kvalificeret rådgivning – anonymt naturligvis – på telefon og chat. Det har vi i Mødrehjælpen allerede gode erfaringer med at give til forældre i andre krisesituationer. Årsagerne til, at forældre efterlader deres barn, kan være meget forskellige. Det kan skyldes, at moderen er en handlet kvinde i prostitution eller at barnet er født uden for ægteskab i et religiøst miljø. Eller der kan være tale om psykisk sygdom eller alvorlig fødselsdepression. Fælles for forældrene i disse situationer er, at de desperat har brug for hjælp – og det skal vi som samfund være bedre til at give dem.

Babylugen skal således kun udgøre det sidste nødværn for at redde liv. Babylugen er behæftet med alvorlige etiske overvejelser om barnets ret til at kende eget ophav, og om staten ansporer forældre til at svigte deres forældreansvar. Med bedre forebyggelse og relevant hjælp og rådgivning vil babylugerne forhåbentlig vise sig overflødige. Mit håb er derfor, at vi som udløb af den sørgelige Glostrup-sag får rettet fokus på bedre hjælp i en bredere optik, der for alvor hjælper familierne og deres børn.

Få den nyeste viden