Nyheder

Hf-karakterkrav skader de udsatte

Hf giver udsatte en chance til, selvom de ikke klarede sig godt i folkeskolen – karakterkrav til hf fratager dem den chance og muligheden for social mobilitet for flere generationer.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 03/06/16 af Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Kære regering, hvor ville det være rart, hvis vores uddannelsessystem understøttede sårbare grupper, som ønsker at lave om på deres liv og bryde den negative sociale arv. Jeg forestiller mig, I er enige. I jeres nye sociale mål, som i offentliggjorde 2. pinsedag her i Jyllands-Posten, står der i hvert fald, at ”flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.”

Derfor forstår jeg ikke, at I ønsker at indføre karakteradgangskrav til hf på 4 i dansk og matematik. Jeres udspil til en gymnasiereform, som i disse dage bliver forhandlet på plads, er direkte skadelig for den sociale mobilitet og vil få konsekvenser for udsattes fremtidsmuligheder og samfundet.

Hos Mødrehjælpen har vi mange års erfaring med at hjælpe unge forældre i uddannelse. For størstedelen af dem er hf første skridt på vejen til at få uddannelse og job. Så de kan være gode samfundsborgere og rollemodeller for deres børn.

De forældre, vi arbejder med, har sjældent klaret sig godt i folkeskolen. De var ikke klar. Trivedes ikke derhjemme. Havde i det hele taget et liv fyldt med problemer. Årsagerne er mange, men langt fra alle har karakterer på 4 i dansk og matematik efter folkeskolen. I dag er de til gengæld fuldt ud motiverede for at færdiggøre en uddannelse. Som 23-årige Michelle, der begynder sit andet år på hf efter sommerferien:

”Det er vigtigt for mine muligheder i fremtiden at tage en uddannelse – og for at vise min søn, at man skal videre livet, selvom det ikke går som planlagt.”

Ønsket om at være gode rollemodeller går igen blandt de unge forældre, vi møder i Mødrehjælpens rådgivning. Det illustrerer med al tydelighed de konsekvenser, udspillet om adgangskrav til hf vil få, hvis det bliver gennemført.

Det rigtige sted for mange

7 ud af 10 af de unge forældre, vi arbejder med, kommer fra hjem, hvor deres forældre enten ikke har uddannelse ud over folkeskolen eller har en elevuddannelse. De er mønsterbrydere, når de tager en hf. Et karakterkrav vil fastholde dem i samme sociale mønster som deres forældre. Vi ved fra forskning, at ufaglærtes børn har langt større sandsynlighed for heller ikke at få en uddannelse.

Det går altså ikke alene udover de unge forældre, hvis karakterkravet bliver en realitet, og mange af dem i stedet må tage ufaglært arbejde. Det går også ud over børnenes fremtidsmuligheder og samfundet, fordi vi fastholder dem i samme sociale mønster.

Uddannelse er nøglen til social mobilitet i samfundet. hf er det rigtige sted for mange, som først senere i livet er klar til at tage en uddannelse. Hf giver dem en chance til, selvom de ikke klarede sig godt i folkeskolen – karakterkrav til hf fratager dem den chance og muligheden for social mobilitet for flere generationer.

Så kære regering, lad nu være at ødelægge fremtidsmulighederne for de mange udsatte, som ønsker at lave om på deres liv og bryde familiens sociale mønster. Vores uddannelsessystem må og skal kunne rumme, at unge forældre fra sårbare hjem ønsker at uddanne sig, give deres egne børn gode fremtidsmuligheder og blive gode samfundsborgere.

Få den nyeste viden