Nyheder

Hjælp til unge er allerede i gang

Det virker umiddelbart helt absurd, hvis en 25-årig er havnet på førtidspension, fordi ingen har formået at hjælpe vedkommende gennem sociale problemer eller psykisk sygdom.

Debatindlæg af Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen, Henrik Thomsen, Michael Hansen, Niels Peter Pedersen og Jon Krog i Information den 20. marts 2012

Omvendt er der naturligvis også mennesker på 25 år, der af ulykkelige årsager står uden erhvervsevne. Kunsten er at sondre mellem de to, give den ene fred og sætte massivt ind i forhold til den anden. Regeringen har med oplægget til en reform af førtidspension og fleksjob fremlagt en ambitiøs plan, der er målrettet netop den problemstilling, og det takker vi socialminister Karen Hækkerup (S) og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) for. De har ret, når de skriver, at unge som udgangspunkt ikke skal førtidspensioneres, at for mange havner der på grund af psykiske problemer, ofte kombineret med andre sociale omstændigheder eller misbrug. Og de har ret, når de siger, at de problemstillinger med den rette og rettidige hjælp kunne være reduceret eller helt fjernet. Løsningen der foreslås, er en sammenhængende tværgående indsats forankret i kommunerne. Men kan kommunerne det? De kommunale forvaltninger formår i dag ikke at kommunikere med hinanden, så der er langt til, at social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne vil kunne samarbejde om disse komplekse og krævende sager.

Private kompetencer

Vi private leverandører har derimod vist, at vi er dygtige til at bygge bro mellem de mange aktører og samle indsatsen med udgangspunkt i det enkelte menneske. Så hvorfor bruge år på at opbygge ressourcecentre og rehabiliteringsteams? Kommunerne har private samarbejdspartnere, hvoraf broderparten er socialøkonomiske virksomheder, som allerede løser de opgaver.

Kære ministre: I peger på en meget central problemstilling. Vi skal gøre en indsats, og vi vil meget gerne bakke op med den erfaring og viden, vi har. Men vi bliver bekymrede over den ensidige fokusering på kommunerne i oplægget. Dette er derfor en udstrakt hånd fra os om at indgå i processen, om i fællesskab at skabe en situation, hvor vi bygger videre på alt det, vi allerede kan. Vi håber, I vil tage imod den?

Få den nyeste viden