Nyheder

Kronprinsessen åbner rådgivning for voldsudsatte kvinder i Aalborg

Flere end 2.500 kvinder har fået økonomisk, juridisk og social rådgivning i Råd til Livet. Nu får nordjyske mødre, der kæmper med rod i økonomien og i parforholdet, også glæde af det gratis rådgivningstilbud, der fra den 12. maj bliver et fast tilbud i Mødrehjælpen i Aalborg.

Pressemeddelelse udgivet 7. maj 2015

I Danmark udsættes 29.000 kvinder årligt for vold af deres partner, og i mange tilfælde bruges økonomi som et magtmiddel til at fastholde kvinden i forholdet. På den baggrund etablerede Mary Fonden i 2009 Råd til Livet, der sker i samarbejde med Mødrehjælpen, Nykredit, Østifterne og lokale advokatkontorer.

Råd til Livet er et gratis tilbud om økonomisk, juridisk og social rådgivning til kvinder, som pga. vold eller andre udfordringer i parforholdet har brug for støtte. Rådgivningen kan fx bestå i budgetlægning samt vejledning om bodeling og forældremyndighed. Rådgivningen er uvildig og sker via frivillige mentorer fra Nykredit, frivillige advokater og socialrådgivere ansat i Mødrehjælpen.

”Ideen med Råd til Livet er at komme hele vejen rundt om voldsproblematikken sammen med kvinderne. Vold handler ikke kun om vold. Hvis en kvinde ikke kan overskue sin økonomiske og juridiske situation, kan det være svært at se nye muligheder. I Råd til Livet hjælper vi kvinderne med at få overblik, hvilket kan give dem kræfter til at etablere et liv uden vold – og det er en stor glæde, at tilbuddet nu også findes i Aalborg,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.
I Mødrehjælpens åbne rådgivninger kan mødre – og fædre – i sårbare situationer få hjælp til en række problemstillinger tilknyttet familielivet, herunder vold i parforholdet. Erfaringer fra Råd til Livet viser, at en del kvinder ikke har erkendt, at de er udsat for vold, når de henvender sig til Mødrehjælpen.

”Volden har mange ansigter. Den vold, der ikke giver fysiske og synlige skrammer, kan give mindst lige så mange sår på sjælen. Det kan fx være psykisk eller økonomisk vold, som kan være svær at tale om og i det hele taget identificere som vold. Rådgiverne i Råd til Livet er gode til at skabe tillidsfulde relationer, som kan give rum til at tale om det, der er svært, og herefter få løst op for problemerne,” udtaler Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

En evaluering fra 2013 viser, at Råd til Livet giver kvinderne overblik, handlemuligheder og redskaber, der styrker kvindernes evne til at håndtere den svære situation, de står i.

Åbningen af Råd til Livet i Aalborg finder sted den 12. maj kl. 13.30-14.30 i Mødrehjælpen, Boulevarden 30, 4. sal, 9000 Aalborg.

Akkrediteret presse er velkommen. Akkreditering sker til jgn@maryfonden.dk senest den 8. maj.

Fakta om Råd til Livet

 • Råd til Livet udspringer af Mary Fondens indsats mod vold i hjemmet og har siden 2009 hjulpet flere end 2.500 kvinder
 • I Råd til Livet får voldsudsatte kvinder økonomisk og juridisk hjælp og rådgivning fra professionelle, uvildige fagfolk
 • Fokus i rådgivningen er hjælp til selvhjælp – at give kvinderne mod, overblik og redskaber til at håndtere egen situation og derved bedre mulighed for at skabe sig et liv uden vold
 • Evalueringer fra projektet viser, at det at få professionelle råd og komme 360˚ rundt om problemet skaber overblik og ro. Det er med til at reducere stress og øge trivslen for kvinderne
 • Råd til Livet tilbydes i Mødrehjælpen i København, Aarhus og Odense – og fra den 12. maj også i Aalborg. Derudover er Råd til Livet et tilbud på 16 krisecentre fordelt i hele landet. LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) er samarbejdspartner i denne del af projektet
 • For at få rådgivning i Råd til Livet i Mødrehjælpen Aalborg kan man kontakte rådgivningen på telefon 69 13 32 00.

Fakta om vold:

Der findes forskellige former for vold – ofte optræder flere typer vold samtidig.

 • Fysisk vold: Den synlige vold, der efterlader blå mærker og fysisk smerte, fx slag, skub, spark, blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med våben.
 • Seksuel vold: At blive tvunget til en seksuel handling, fx voldtægt, prostitution eller at sove med mandens venner.
 • Psykisk vold: Den psykiske vold handler om kontrol og isolation, fx trusler eller ydmygelse foran andre. Der er aldrig fysisk vold, uden der er psykisk vold.
 • Økonomisk vold: Den økonomiske vold handler om at kontrollere den anden økonomisk, fx ved at man er nægtet adgang til penge, at man skal tigge om penge til mad. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte den voldsudsatte i gæld.
 • Materiel vold: Handler om at ødelægge ting, fx indbo og personlige ejendele.

Kilde: www.lokk.dk.

Få den nyeste viden