Nyheder

Mangelfuld plan mod vold

Debatindlægget er bragt i avisen Information 12. september 2014, 1. sektion, side 21

Af Mads Roke Clausen, direktør for Mødrehjælpen

Der skal mere effektfuld hjælp til voldsudsatte kvinder med børn. Skal regeringen opfylde 2020-målet om færre gengangere på krisecentrene, skal de kigge derhen, hvor effekterne er.
I information den 5. september efterspurgte flere af interviewpersonerne stabilisering af de voldsudsatte kvinder, når de kommer ud af krisecentrene.

I Mødrehjælpen har vi siden 2008 tilbudt et rådgivnings-og behandlingsprogram for voldsudsatte kvinder og deres børn. Programmet, der kaldes »Ud af voldens skygge«, har vist tydelige effekter i form af reduktion af angst og depression, som er voldens typiske følgevirkninger. Tilbuddet bygger blandt andet på international forskning om behandling af ofre for vold i familien, og vi videreudvikler programmet løbende på baggrund af vores indsamlede data og dokumentation om indsatsens virkning for kvinder og børn. Alt i alt har vi indtil videre hjulpet 552 kvinder og 690 børn til at komme ud af voldsprægede forhold.

I den nye årsstatistik fra Landsorganisationen for Kvindekrisecentre fremgår det, at tallet for gengangere på landets krisecentre er faldet marginalt fra 36 til 35 procent. Der er langt til de 25 procent, som regeringens 2020-ambition foreskriver.

Hverdag uden vold

I Mødrehjælpen er vi meget bekymrede for, om regeringens initiativer overhovedet kommer til at give en reduktion af gengangere. Regeringens handlingsplan »Indsats mod vold i familien og i nære relationer« rummer vigtige initiativer, der kan bryde tabuet om vold i hjemmet. Men handlingsplanen mangler specialiserede og effektfulde behandlingstilbud, der kan give kvinderne og deres børn ordentlig mulighed for igen at få en almindelig hverdag uden vold.

Hvis vi som samfund for alvor skal knække kurven, skal krisecentrene suppleres med ambulante specialtilbud til kvinderne og deres børn. Når kvinderne går ud af døren i Mødrehjælpen er de psykisk mere robuste og igen i stand til at varetage deres forælderrolle. Regeringen skal kigge derhen, hvor effekterne er, og sikre, at sådanne tilbud er tilgængelige i hele landet.

Få den nyeste viden