Nyheder

Mangler i kommunernes tilbud til voldsramte mødre

Kommunernes tilbud til voldsramte kvinder med børn er ikke tilstrækkeligt dækkende i forhold til behovene. Det kan man læse i en rapport bestilt af Ligestillingsministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Pressemeddelelse, udgivet: 10.05.13.

Mødrehjælpen har gode resultater med ambulant rådgivning og behandling af voldsramte kvinder og deres børn og ser pointerne i rapporten som et klart udtryk for, at kommunerne i højere grad bør samarbejde med hjælpeorganisationer som Mødrehjælpen om tilbuddene til voldsramte kvinder med børn.

Samlet set vurderer hele 72 % af kommunerne, at de i mindre grad eller slet ikke formår at hjælpe de voldsramte mødre med at skabe netværk, mens 35 % af kommunerne ikke mener, at deres psykologiske støttebehandling er dækkende. Det er netop eksempler på hjælp, som de voldsramte selv nævner, de har behov for. Størstedelen af de voldsramte – herunder også voldsramte kvinder med børn – siger selv, at de har behov for at tale med nogen, der forstår deres situation; f.eks. via netværk med andre i samme situation. Ligesom et stort flertal giver udtryk for behov for behandling i form af f.eks. psykologhjælp. Det viser, at der vil være klare gevinster for voldsramte, hvis der i højere grad blev samarbejde mellem kommunerne og hjælpeorganisationer som Mødrehjælpen.

– Netværk med andre voldsramte mødre og psykologhjælp er netop kernen i Mødrehjælpens tilbud til voldramte kvinder og deres børn. Vi kan dermed supplere kommunernes indsats på nogle af de områder, hvor de selv vurderer, at deres tilbud ikke er dækkende. Vi har den fornødne erfaring og ekspertise, og vi er parate til at indgå i partnerskaber med kommunerne, så vi sammen kan hjælpe mødrene og deres børn ud af voldens skygge, fortæller Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Mangler klarhed

Rapporten peger også på at der mangler klarhed i kommunen i forhold til beredskabet overfor voldsudsatte, herunder hvilke tilbud, der er til de kvinder, der ikke ønsker eller har behov for et ophold på et krisecenter.

– Mødrehjælpens bekymring er, at de voldsramte mødre ikke får den fornødne hjælp, fordi der typisk ikke findes en fast struktur for, hvem der tager teten i kommunerne, hvis kvinden ikke vil eller har brug for at komme på krisecenter, som er det eneste lovbestemte tilbud på nuværende tidspunkt. Derfor er det Mødrehjælpens ønske at finde et synligt og varigt tilbud til voldsramte kvinder i samspil med kommunerne og øvrige aktører.

Mors Dag

På søndag er det Mors Dag, en dag hvor traditionen foreskriver at mor anerkendes og får gaver. Mødrehjælpen bruger i år Mors Dag som afsæt til at sætte fokus på nogle af de kvinder, der trænger mest til at få gaver – nemlig de voldsramte.

– I Mødrehjælpen vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at flest mulige voldsramte kvinder og deres børn ikke fanges i vores langsigtede ambitioner om en varig løsning i form af et partnerskab med kommunerne. Vi håber derfor, at danskerne i anledningen af Mors Dag vil betænke de voldramte mødre og deres børn, så vi kan hjælpe flest mulige ud af voldens skygge, siger Mads Roke Clausen.

SÅDAN KAN DU HJÆLPE DE VOLDSRAMTE KVINDER UD AF VOLDENS SKYGGE

– Send en sms med teksten MOR til 1231 og støt med 50 kr. eller giv et bidrag her.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationskonsulent Louise Mean Pedersen, 22 56 52 91

Fakta

  • Hvert år udsættes godt 29.000 kvinder med dansk statsborgerskab for fysisk partnervold
  • Ca. 33.000 børn under 15 år oplever vold i hjemmet
  • Sidste år hjalp Mødrehjælpen 168 kvinder og 163 børn i projekt Ud af Voldens Skygge. Formålet med projektet har været at etablere et ambulant tilbud for kvinder og børn, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Hjælpen består af en kombination af individuel rådgivning og deltagelse i gruppeforløb, hvorved brugerne både får støtte til at komme ud af voldens skygge samt mulighed for at erfaringsudveksle med andre kvinder, der har været udsat for vold. Ud af Voldens Skygge er finansieret af Social- og Integrationsministeriet, Egmont Fonden, Trygfonden og Den A.P. Møllerske Støttefond
  • Derudover fik 258 kvinder økonomisk rådgivning i projekt Råd til Livet, som er et rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og er opbygget som et partnerskab mellem Mary Fonden, Nykredit, Østifterne og Mødrehjælpen. Godt 66 pct. af brugerne i projektet oplevede bedre trivsel, og 57 pct. fik bedre overblik over deres økonomi, efter de har modtaget rådgivning
  • I samarbejde med LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre driver Mødrehjælpen en åben anonym rådgivning for voldsudsatte kvinder. Kvinderne bliver mødt af professionelle rådgivere, der har erfaring med de særlige og meget alvorlige problemer, voldsudsatte kvinder står med. Tilbuddet udgøres af to fysiske rådgivninger i henholdsvis København og Aarhus samt hotline og brevkasserådgivning. Projektet er finansieret af Ligestillingsministeriet samt Social- og Integrationsministeriet
  • Mødrehjælpen har i samarbejde med Børns Vilkår, Røde Kors, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Dialog mod Vold stiftet Foreningen for fremme af rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte familier

Få den nyeste viden