Nyheder

Mødrehjælpen: Børn overses som ofre for psykisk vold

Debatindlæg bragt i Politiken den 24. april af Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen

Omkring 28.000 børn er hvert år vidne til vold i hjemmet. Det at se sin mor eller far være udsat for vold – af både fysisk og psykisk karakter – sætter dybe spor i børnene og har de samme konsekvenser, som hvis barnet selv er offer for volden. Forskning viser, at psykisk vold kan skade barnets udvikling og vil påvirke barnet langt ind i voksenlivet.

Det er derfor afgørende, at volden stoppes, og barnet får hjælp til at rette op på skaderne. I dag gives der ikke systematiske tilbud om behandling til børn, der er udsat for psykisk vold i hjemmet. Det betyder, at en masse børn – mest sandsynligt tusindvis – ikke opspores og hjælpes. For med den rette behandling kan voldsudsatte børn, ligesom voksne, hjælpes til at se voldens skygge, dens betydning og finde en vej videre.

I kølvandet af sidste års debat er en kriminalisering af psykisk vold på vej. Med justitsminister Søren Pape Poulsen i spidsen forventes det, at et lovforslag fremsættes til efteråret. Det er vi i Mødrehjælpen rigtig glade for. Psykisk vold er overset, men ikke desto mindre ligeså alvorlig som den psykiske vold. Vi møder mange familier, hvor psykisk vold er en del af hverdagen, men hvor volden ikke anerkendes hos myndigheder og i deres netværk. Eller af familien selv.

Det vil et forbud forhåbentlig være med til at rette op på. Men vi frygter, at børn som ofre for psykisk vold overses, da primært fokus hidtil har været på voksne voldsudsatte. Vi er faktisk forundrede over, hvor lidt børn fylder i debatten af psykisk vold.

Det er vores håb, at justitsministeren og det øvrige Folketing bruger lejligheden til også at hjælpe børnene, når lovforslaget skal formuleres. Psykisk vold begået mod børn er i lige så høj grad et samfundsmæssigt problem som den begået mod voksne.

Og nej – en kriminalisering af psykisk vold mod børn, herunder også at være vidne til vold, kan selvfølgelig ikke løse udfordringen alene. Der er samtidig behov for at sikre behandlingstilbud til alle berørte børn og sætte massivt ind for bedre opsporing i dagtilbud, skoler, mv., hvor fagpersonale møder børnene. Men en opmærksomhed på, at børn udsat for psykisk vold også har behov for hjælp, vil være en start.