Nyheder

Mødrehjælpen sikrer gravide og småbørnsforældre en tryg start på livet som familie

Gravide og småbørnsforældre surfer efter viden på nettet, men risikerer at fare vild og følge råd uden fagligt indhold. Den 1. marts gik Mødrehjælpen derfor i luften med engodstart.dk - et nyt digitalt univers med faglig rådgivning, inspiration og hjælp til alle gravide og småbørnsforældre i Danmark. Hjemmesiden, der er lavet i samarbejde med Egmont Fonden, skal være med til at sikre, at alle børn får en god start på livet.

Pressemeddelelse den 7. marts 2021

En ny undersøgelse, som Megafon har lavet for Mødrehjælpen, viser, at internettet er en af de vigtigste kilder til viden om livet med små børn for over halvdelen af alle småbørnsforældre. Men mange møder indhold, der ikke er bygget på faglig kvalificeret viden, eller som har en kommerciel afsender. Og hver tiende førstegangsfødende svarer i undersøgelsen, at de mangler let forståelig information, som de har tillid til.

Det laver Mødrehjælpen og Egmont Fonden nu om på. På hjemmesiden engodstart.dk kan gravide og forældre til småbørn få inspiration og faglig kvalificeret viden i form af artikler, videoer og podcasts, ligesom de kan finde tilbud om at deltage i aktiviteter med andre familier i deres lokalområde og få professionel rådgivning i Mødrehjælpens rådgivning, ’Holdepunkt’. Engodstart.dk er en del af det femårige partnerskab 1000 Dage mellem Egmont Fonden og Mødrehjælpen.

”Mange gravide og nybagte forældre har brug for ekstra støtte i den første tid som forældre. Men de mange råd, man kan finde på nettet, skaber usikkerhed og forvirring, for hvilke råd kan man egentlig stole på? Derfor har vi så og sige lavet en digital forlængelse af de gode tilbud, man møder i det offentlige hos jordemoderen, sundhedshedsplejersken med flere” siger Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, og fortsætter:

“Fra vores rådgivning ved vi, at rigtig mange nybagte forældre oplever ensomhed og har brug for at møde forældre i samme situation som dem selv. Nogle har også brug for professionel rådgivning, der kan hjælpe med at skabe trygge rammer om familielivet derhjemme. Det er de udfordringer, vi vil bidrage til at løse med engodstart.dk”.

“Vi ved, at de første 1.000 dage af et barns liv har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling – både på kort og på lang sigt. Derfor er det vigtigt, at alle familier får en god og tryg start. Den nye hjemmeside er en guldgrube af gode råd og konkret, let tilgængelig viden, som alle gravide og småbørnsforældre kan have gavn af”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Et partnerskab med udgangspunkt i småbørnsløftet

Med partnerskabet 1000 Dage, som engodstart.dk er en del af, ønsker Egmont Fonden og Mødrehjælpen at bidrage til Småbørnsløftets mål om, at de første 1000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

”De første 1000 dage i et barns liv er afgørende for, at barnet får en god start på livet. Partnerskabet med Mødrehjælpen er en historisk stor og nyskabende civilsamfundsindsats på småbørnsområdet, som vi forventer, kan gøre en positiv forskel for alle børn – og ikke mindst de udsatte,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden og medinitiativtager til Småbørnsløftet.

”Gravide og nybagte forældre i Danmark har brug for langt bedre hjælp og støtte, end de får i dag, for det forringer børns livschancer betydeligt, hvis de ikke får en god start på livet,” siger Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen og medinitiativtager til Småbørnsløftet. Hun tilføjer:

”Vi ved fra vores rådgivning i Mødrehjælpen, at det i særlig grad gælder sårbare forældre – og det skal vi altså have lavet om på. Sammen med Egmont Fonden vil Mødrehjælpen give småbørnsområdet et løft og give endnu flere småbørn og deres forældre mulighed for at komme godt fra start.”

Egmont Fonden og Mødrehjælpens samarbejde går 75 år tilbage, og med det nye femårige partnerskab rækkes ud til alle gravide og småbørnsforældre i Danmark. Med partnerskabet investerer Egmont Fonden knap 34 mio. kroner og Mødrehjælpen knap 6 millioner kroner i den tidlige indsats.

Fakta om engodstart.dk

  • Alt indhold på engodstart.dk er udviklet i tæt samarbejde med uddannede fagpersoner, bl.a. socialrådgivere, jurister, jordemødre, sundhedsplejersker, børnelæger og psykologer.
  • Al viden bygger på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
  • På engodstart.dk kan gravide og forældre til småbørn nemt finde lokale aktiviteter, som babycafeer og motorikforløb, i Mødrehjælpens lokalforeninger landet over.
  • Via engodstart.dk kan gravide og småbørnsforældre få adgang til rådgivning og støtte i Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning.
  • Økonomisk trængte gravide og småbørnsforældre kan ansøge om en babystartpakke med alderssvarende tøj og legetøj til barnet.
  • Gravide og småbørnsforældre kan oprette en profil på sitet og via denne modtage viden målrettet dem selv og barnets alder.
  • På engodstart.dk kan man også tilmelde sig Huskelisten, der hjælper gravide og småbørnsforældre til at huske alle de ting, man skal i graviditeten og barnets første tre leveår – fx jordemoderbesøg, registrering af faderskab, vaccinationer og opskrivning til dagtilbud og meget mere.

Læs mere om 

Engodstart.dk

Småbørnsløftet

Mødrehjælpen

Egmont Fonden

Yderligere information og kontakt til cases

Mathilde Torp Carlsen, presseansvarlig, Mødrehjælpen, tlf. 31454858, mtc@moedrehjaelpen.dk

Marie Andergren, kommunikationschef, Egmont Fonden, tlf. 24915652, maa@egmontfonden.dk

Få den nyeste viden