Nyheder

Mødrehjælpen slår dørene op til nyt rådgivningshus i København

Nu kan Mødrehjælpen rådgive endnu flere sårbare børnefamilier i hovedstadsområdet. Mødrehjælpens protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary forestår indvielsen af det nye rådgivningshus på Vesterbro, København.

Pressemeddelelse, udgivet: 11. november 2016

Mødrehjælpen har de seneste år set en stigende efterspørgsel på rådgivning og støtte blandt børnefamilier i komplekse og sårbare situationer. I 2015 havde organisationen 13.153 henvendelser på landsplan og alene i København modtog flere end 4.000 børnefamilier og gravide professionel rådgivning fra Mødrehjælpens socialrådgivere, psykologer og jurister. Tendensen ser ud til at fortsætte.
Den 18. november 2016 kan Mødrehjælpen indvie et nyt rådgivnings-hus på Abel Cathrines Gade, Vesterbro, København.

”Jeg glæder mig utroligt meget over, at rådgivningshuset nu står klar til at modtage sårbare børnefamilier. Vi får ikke bare mulighed for at hjælpe flere, men også for at hjælpe bedre, da huset rummer mulig-heder, vi ikke har haft tidligere. Det gælder eksempelvis et nyt terapeutisk børnerum, der giver os unikke rammer for at hjælpe børn fra voldsudsatte familier. Og et stort køkken giver mulighed for madskoler med fokus på sundhed og fællesskab om måltidet,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Det nye Mødrehjælpshus vil, ud over at hjælpe flere københavnske børnefamilier, også hjælpe familier i hele landet gennem landsdækkende chat- og telefonrådgivning. Huset vil samtidig understøtte det stigende frivillige engagement i Mødrehjælpen.

Kun muligt med hjælp fra Liljeborg og Oak Foundation

Det nye Mødrehjælpshus er blevet muliggjort gennem donationer fra Liljeborg og Oak Foundation.

”Jeg er stolt og dybt taknemmelig over den tillid, Liljeborg og Oak Foundation viser til Mødrehjælpens arbejde for børnefamilier i komplekse og sårbare situationer. Uden deres generøse donationer var drømmen om et nyt rådgivningshus i København ikke blevet en realitet,” siger Mads Roke Clausen.

Pressen er inviteret

Pressen inviteres til at dække H.K.H. Kronprinsessens ankomst og ind-vielse af rådgivningshuset, taler ved Mødrehjælpens formand Elin Schmidt og stifterne af hhv. Liljeborg og Oak Foundation samt rund-visning i det nye rådgivningshus. Der er begrænsede pladser til pres-sen ved rundvisningen. Efter programmet er der mulighed for inter-views med Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen og en bruger af Mødrehjælpens rådgivning.

Arrangementet foregår: Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Fredag den 18. november kl. 10.30–11.30. Pressen bedes møde op senest kl. 10.00. Tilmelding nødvendig senest 17. november kl. 10.00 til Heidi Lausen Purup hlp@moedrehjaelpen.dk. Akkreditering kræver gyldigt presse-kort. Yderligere praktisk information tilsendes efter bekræftet tilmelding.

For yderligere oplysninger, kontakt Mødrehjælpens kommunikations-chef Heidi Lausen Purup på hlp@moedrehjaelpen.dk eller telefon 81750603.

Fakta om Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk social-politik. Vi er en organisation i vækst, der gennem en lang årrække har været i stand til at hjælpe og rådgive stadig flere børnefamilier. Vi arbejder professionelt og vedvarende med at udvikle og forbedre vores rådgivningstilbud blandt andet gennem effektmålinger. Vi er 150 lønnede medarbejdere og 1.200 frivillige ildsjæle landet over. Mødrehjælpen København har tidligere bl.a. haft til huse på Nørre Voldgade 80.
Mødrehjælpen har rådgivningshuse i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Hertil kommer Mødrehjælpens 21 lokalforeninger og 25 butikker med genbrug til børn for-skellige steder i landet.

Fakta om Liljeborg og Oak Foundation

Liljeborg er ejet af Pandora-stifter Winnie Liljeborg (tidligere Dahl) og har siden 2006 varetaget investeringer af både kommerciel og filantropisk karakter. Inden for det filantropiske arbejde i Danmark har Liljeborg især fokus på at bidrage til, at udsatte børn får trygge og gode rammer for deres barndom. Liljeborg har tidligere støttet børn i sårbare familier gennem Mødrehjælpens juleindsamlinger og gennem støtte til etablering af et frivilligt baseret aktivitetshus og genbrugsbutik i Roskilde. Liljeborg har bevilget 40 mio. kr. til projektet.
Oak Foundation er en gruppe af filantropiske fonde, som siden etableringen i 1983 har givet over 3.000 donationer til non-profit organisationer i hele verden. I Danmark har fondens aktiviteter fokus på sociale aktiviteter, herunder at hjælpe udsatte børn og unge samt familier, der har været udsat for vold. Oak Foundation er stiftet af Alan og Jette Parker og har siden Mødrehjælpens genåbning i 1983 støttet Mødrehjælpens arbejde med at hjælpe sårbare familier i Danmark. Parret har sammen med deres datter Nathalie Shipton været engageret i projektet omkring Mødrehjælpens nye rådgivningshus. Oak Foundation har bevilget 10 mio. kr. til projektet.

Fakta om Abel Cathrines Gade 13

Abel Cathrines Gade 13 er en smuk fredet ejendom, som oprindeligt blev opført til Abel Cathrines stiftelse i 1885. Ejendommen husede fattige kvinder, men blev senere overført til Københavns kommune, som anvendte den som herberg og siden til kontor. Ejendommen består samlet set af 1.840 m2 og udgør sin egen karré i Abel Cathrines Gade med en aflukket rolig gårdhave i midten og en indre klosteragtig gang, der kæder bygningen sammen. Alle, der oplever huset, mærker en ganske særlig ro her. Her kan Mødrehjælpen byde sine brugere velkommen i en oase midt i storbyens og livets larm.

Få den nyeste viden