Nyheder

Aftale om nyt familieretligt system på plads: Børnene står som de store vindere

Et samlet Folketing står bag en ny aftale om et nyt familieretligt system. Aftalen indebærer et paradigmeskift i skilsmisselovgivningen, fordi hensynet til barnet nu sættes over andre hensyn. Det betyder, at afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed fremover alene skal træffes med udgangspunkt i barnets behov og trivsel.

I Mødrehjælpen er vi glade for, at politikerne i dette meget lange og komplekse forhandlingsforløb har lyttet. Vi har som børneorganisation gjort alt, vi kunne, for at formidle vores store viden om familier i krise og konflikt på grund af skilsmisse.

Familier, som i dag ikke bliver hjulpet tilstrækkeligt, men tværtimod ofte fastlåses i konflikten ved mødet med et fragmenteret system, der hverken formår at styrke forældreskabet hos parterne eller at skabe ro og tryghed for barnet.

Derfor er vi yderst tilfredse med den politiske aftale om et nyt familieretligt system. Særligt mener vi, at følgende elementer vil gøre en positiv forskel for familier i opbrud:

  • Barnets behov og trivsel bliver det bærende princip i forældreansvarsloven. I praksis betyder det øget inddragelse af barnet i afgørelser omkring bopæl, samvær og forældremyndighed og et mindre rigidt fokus på forældrenes rettigheder, hvis dette ikke er til barnets bedste.
  • En ny børneenhed skal udmønte det større børnefokus ved at være barnets støtte og kontakt hele vejen igennem forældrenes skilsmisse. Mødrehjælpen er særlig positiv over for, at barnet kun skal møde én person og ikke kastes rundt mellem forskellige instanser.
  • Et forenklet system, der giver forældre én indgang, når de skal have behandlet deres familieretlige sag. Alle funktioner samles i Familieretshuset, mens retlige afgørelser træffes i Familieretten.
  • Konfliktforebyggende rådgivning gives som tilbud til alle par med fælles børn, der skal skilles eller som afbryder deres samliv. Mødrehjælpen ser dette som helt centralt for i højere grad at forebygge konflikter, der eskalerer og sætter hele familiens trivsel over styr.

Samtidig har vi en række opmærksomhedspunkter, hvor vi mener, at aftalen med fordel kan skærpes:

  • Der er behov for at fastholde fokus på opsporing af voldsudsatte i systemet. Det er derfor helt væsentligt, at den screening, som alle forældrepar skal igennem, også afdækker dette aspekt. Samtidig skal fagpersonalet, der behandler sager i det såkaldte ’røde spor’ besidde særlige kompetencer og viden om vold i nære relationer.
  • Vi er i Mødrehjælpen bekymrede for, om den ny børneenhed kommer til at møde børnene tidligt nok og i alle de sager, hvor der er brug for det. Vi havde gerne set, at en kontaktperson automatisk blev tilknyttet alle børn over 6 år. Vi vil derfor følge dette område tæt for at sikre, at de gode og relevante tilbud i børneenheden kommer alle børn med behov til gavn.
  • Selvom aftalen giver alle par med fælles børn mulighed for en konfliktforebyggende afklaringssamtale, mener vi, at det er relevant at sikre par med behov for yderligere rådgivning muligheden for et udvidet forløb. Et sådant forløb kan med fordel placeres i regi af civilsamfundet, hvis parterne skal opleve rådgivningsrummet som neutralt.

Vi ser nu frem til at deltage aktivt hørings- og implementeringsfasen og sikre den bedst mulige udmøntning af aftalens mange og komplekse elementer. Det er helt sikkert, at et paradigmeskift som dette vil kræve store omstillinger og møde udfordringer undervejs.

Men vi er overbeviste om, at aftalen sikrer markant bedre rammer for de mange familier, der har brug for det familieretlige system.

For mere information 
Kontakt Mødrehjælpens pressetelefon
Tlf. 22 56 52 91

Eller læs mere om Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt.

Få den nyeste viden