Nyheder

Ny national enhed mod vold i nære relationer

Mødrehjælpen går sammen med Danner, LOKK, Fundamentet og Dialog mod Vold for at skabe Danmarks første nationale enhed mod vold i nære relationer.

Mænd og kvinder, der udsættes for vold af deres egne nærmeste, skal have bedre og mere kvalificeret hjælp. Derfor etableres der fra 1. juni en ny national enhed mod vold i nære relationer – ”Lev Uden Vold – viden, faglighed og hjælp.”

Det nye konsortium, bestående af fem organisationer, der alle har en stærk faglighed inden for feltet, får til opgave at etablere og drive en national hotline, yde juridisk rådgivning, udarbejde oversigt over pladserne på landets kvindekrise- og mandecentre, indsamle og formidle viden, samt etablere et efterværnstilbud.

”Der har længe været behov for en styrket indsats for at hjælpe de mange tusinde mennesker, der oplever og lever med vold i deres egen familie eller parforhold. Derfor er det meget glædeligt, at vi har fået mulighed for at gå sammen om at gøre den nye nationale enhed til en realitet. Med den kan vi sikre, at vigtig viden inden for feltet bliver samlet og omsat til nye, relevante tiltag til gavn for voldsudsatte familier,” siger Trine Schaldemose, sekretariatschef i Mødrehjælpen og bestyrelsesmedlem i Lev Uden Vold.

Enheden skal også udgøre en stemme i den offentlige debat og bidrage med et bredt fokus på voldsområdet på tværs af tilbud og målgrupper. Den er etableret efter udbud fra Socialstyrelsen, og kontrakten med styrelsen løber frem til udgangen af 2020.

Børne- og socialminister Mai Mercado er også glad for at kunne annoncere den nye nationale enhed.

”Familien er for de fleste den trygge bastion, men for nogle er familien og hjemmet et sted præget af vold og angst. Når man tager det svære skridt at forlade en voldelig partner, skal man være tryg ved, at vi som samfund står klar med kvalificeret hjælp til børn og voksne. Jeg er meget glad for, at så erfarne og vidende kræfter kommer til at stå i spidsen for enheden. Jeg har tiltro til, at enheden vil sikre tilbud af høj kvalitet, og at vi nu får en mere samlet indsats mod vold i nære relationer,” siger ministeren.

Enheden etableres som en selvejende institution og påbegynder arbejdet i efteråret.

Få den nyeste viden