Nyheder

Ny form for partnerskab skal sikre rettidig hjælp til voldsudsatte børn

Coronakrisen og nedlukningen af Danmark har haft alvorlige konsekvenser for de børn, der lever i hjem med vold. Fagfolk og myndigheder melder om flere husspektakler og grovere vold – men ingen har det fulde overblik over, hvad voldsudsatte børn har været udsat for. Ole Kirk’s Fond og Mødrehjælpen er derfor gået sammen i en ny form for partnerskab, der skal sikre, at børnene hurtigt opspores og får den rette hjælp.

Pressemeddelelse den 27. oktober 2020

Rammen for partnerskabet er puljen ”Stop vold mod børn” på 10 mio. kroner, som Ole Kirk’s Fond nu etablerer. Den kan Mødrehjælpen løbende tage i brug, i takt med at de får mere viden om, hvad de voldsudsatte børn har oplevet, og hvordan de bedst hjælpes. Puljen giver dermed Mødrehjælpen adgang til midler, som kan aktiveres hurtigt uden lange ansøgningsprocesser. På den måde kan hjælpen skræddersys til de faktiske behov og iværksættes hurtigt.

I Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO virksomhedens grundlægger, er pulje-tankegangen allerede afprøvet med succes på det humanitære område. Her giver akutpuljer fondens partnere mulighed for at reagere hurtigt, når en humanitær krise eller naturkatastrofe rammer et sted i verden. Og det er netop denne tankegang om forudsigelighed og fleksibilitet i finansieringen, som Ole Kirk’s Fond nu overfører til det nationale, sociale område. Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond, fortæller:

”Jeg er glad for, at vi med Mødrehjælpen kan gå nye veje for de børn, der har været udsat for vold i hjemmet. Vi ved, at konsekvenserne for voldsudsatte under coronakrisen har været – og stadig er – vidtrækkende. Derfor ser vi et behov for at handle på en ny måde og lade pengene følge de behov, som Mødrehjælpen løbende vil finde frem til. Dermed skal Mødrehjælpen ikke vente på, at problemerne hober sig op; De kan i stedet forebygges og adresseres tidligere. Og det gør en stor forskel for de børn, der i forvejen har ventet længe på grund af isoleringen i deres hjem under nedlukningen af Danmark.”

Volden er eskaleret – men antallet af underretninger er faldet

Mødrehjælpen, der bl.a. arbejder for at sikre voldsudsatte relevant hjælp, har på tætteste hold oplevet, hvordan volden er eskaleret under coronakrisen. Mødrehjælpens rådgivere har via deres hotline ”Holdepunkt” oplevet en stigning i opkald fra forældre, der melder om vold i deres hjem. Vicedirektør i Mødrehjælpen, Trine Schaldemose, forklarer:

”Volden eskalerede under nedlukningen i foråret, og vi så en stigning i de meget alvorlige sager. Det blev også hurtigt tydeligt for os, at de børn, vi havde i behandling før krisen, var ekstremt sårbare og havde brug for os i endnu højere grad. Samtidig viste det sig, at antallet af underretninger styrtdykkede – og dermed fik familierne ikke den hjælp, de havde brug for. De langsigtede konsekvenser af det, børnene har været udsat for, kender vi endnu ikke, men det er vigtigt, at vi er ekstra opmærksomme på de behov, voldsudsatte børn og unge har, og at vi løbende kan justere indsatserne. Derfor er vi utroligt glade for det partnerskab, vi har indgået med Ole Kirk’s Fond, der giver os en vigtig fleksibilitet, så vi kan hjælpe hurtigt og effektivt.”

Ole Kirk’s Fond har gennem en årrække støttet Mødrehjælpen i deres arbejde. Den nye form for fondspartnerskab bygger netop på den gode relation og tillid, der er mellem parterne. Karin Skjødt Hindkjær fortæller:

”Vi har baseret samarbejdet på tillid og det værdifællesskab, vi har delt gennem mange år på det sociale område. For vi ønsker hver især at bidrage til at løse en vigtig og aktuel opgave for børn og unge på voldsområdet. Mødrehjælpen er en af de stærkeste aktører på voldsområdet, og med puljen kan flere børn få hurtigere og bedre hjælp.”

Mødrehjælpen har allerede modtaget midler fra Social- og Indenrigsministeriet. Puljen fra Ole Kirk’s Fond skal supplere dette arbejde med viden, opsporing, rådgivning og kampagner rettet mod børn og unge.

Om ”Stop vold mod børn”-puljen:

  • Puljen er på 10 mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond. Midler fra puljen kan aktiveres af fonden inden for få dage, når Mødrehjælpen har identificeret behov og indsatser.
  • Midlerne fra ”Stop vold mod børn”-puljen skal først og fremmest bruges på at opspore de børn og unge, der har været og stadig er udsat for vold under coronakrisen.
  • Midlerne skal også bruges til hurtigt at få igangsat rådgivning og behandlingsforløb, i takt med at der kommer klarhed over problemstillingerne på området.
  • ”Stop vold mod børn”-puljen bygger videre på midler, Mødrehjælpen har modtaget fra Social- og Indenrigsministeriet til at udvide rådgivningen for voldsudsatte forældre frem til udgangen af 2021.

Fakta om voldsudsatte børn under coronakrisen

  • Under nedlukningen har flere voldsudsatte og deres børn haft brug for hjælp, og volden er i nogle familier blevet hyppigere og grovere. Samtidigt har der været begrænsede muligheder for at søge og få hjælp. Kilde: Videnscenteret Lev uden vold, Indsigt: Partnervold under COVID-19
  • Børn er en særlig sårbar gruppe, fordi der under nedlukningen har manglet fagpersoner, der under normale omstændigheder ville have en opmærksomhed på børnenes trivsel. Kilde: Videnscenteret Lev uden vold, Indsigt: Partnervold under COVID-19
  • Under nedlukningen i 2020 har der været en stigning i anmeldelser af husspektakler på 42 procent sammenlignet med perioden marts og april 2019. Kilde: dr.dk
  • Flere kommuner har oplevet er kraftigt fald i antallet af underretninger om børn og unge under nedlukningen. Gennemsnitligt har der været et fald på 42 procent i forhold til samme periode sidste år. Kilde: Undersøgelse foretaget v. DR nyheder

Om Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en privat, humanitær organisation, der tilbyder gratis, professionel støtte til gravide, enlige forsørgere og børnefamilier. Mødrehjælpen besvarer hvert år over 20.000 henvendelser om skilsmisse, vold, økonomi, abort og mange andre sociale, sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer. Mødrehjælpens formål er at hjælpe forældre til at skabe trygge rammer for deres børns opvækst og udvikling. Mødrehjælpen har særligt fokus på vold og tilbyder blandt andet gratis behandling til voldsudsatte kvinder og børn.

Om Ole Kirk’s Fond

Ole Kirk’s Fond arbejder for at fremme livskvaliteten for børn og deres familier. Fonden er almennyttig og blev stiftet til minde om LEGO virksomhedens grundlægger. Det sociale område har en særlig plads i Ole Kirk’s Fond, men fonden arbejder også inden for kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige områder; alle med fokus på at skabe tryghed, trivsel, og udfoldelsesmuligheder for børn på nationalt og globalt plan. Ole Kirk’s Fond indgår i samarbejder og partnerskaber, hvor fællesskabet gør alle stærkere. Læs mere om Ole Kirk’s Fond her.

Få den nyeste viden