Nyheder

Ny undersøgelse fra Mødrehjælpen: Dårlig økonomi har alvorlige konsekvenser for børn og forældre

Kontanthjælpsloftet rammer ikke kun børnefamilierne på økonomien. Det rammer også børn på omsorg og trivsel. En ny undersøgelse fra Mødrehjælpen viser således, at forældre, der lever under eller tæt på fattigdomsgrænsen, oplever manglende overskud til deres børn og er bekymrede for børnenes trivsel.

Pressemeddelelse den 15. juni 2019

I Danmark er antallet af børn, der lever i fattigdom steget markant de senere år. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har senest opgjort antallet til at være 64.500 børn – et rekordhøjt antal, der ikke ser ud til at falde.

Dårlig økonomi påvirker børns trivsel

Mødrehjælpens nye undersøgelse viser, hvordan familier med meget få penge lever. Vi har spurgt familierne om deres økonomiske situation og om, hvordan den påvirker deres egen og børnenes trivsel.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 95 procent af de adspurgte forældre oplever, at deres familie er fattig. Den viser også, at 68 procent af forældrene mener, at deres dårlige økonomi påvirker deres børns trivsel negativt, og at 76 procent af forældrene oplever, at de har mindre overskud til deres børn på grund af deres økonomiske situation. En far fra undersøgelsen forklarer:

”Jeg synes, jeg er en usædvanlig dårlig forælder. Men jeg synes på den anden side også, at jeg gør det bedste, jeg kan inden for de givne rammer. Rammerne er bare vanvittigt begrænsede.”

Læs hele undersøgelsen i MødrehjælpenTema 01/2019

Fattigdomsskabende ydelser

Mødrehjælpen er hver dag i kontakt med forældre, som kæmper hårdt med økonomiske udfordringer. Direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, siger:

”Uanset om politikerne vil erkende det eller ej, lider børn af forældre, der er ramt af kontanthjælpsloftet og andre fattigdomsskabende ydelser, massive afsavn hver dag.”

Det stigende antal fattige børnefamilier i Danmark kræver akut og konkret handling. Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, siger:

”I Mødrehjælpen mener vi, at den kommende regering bør forpligte sig på at lave en handleplan for at nedsætte antallet af børn, der lever i fattigdom.”

Mødrehjælpen foreslår, at der fastsættes en national fattigdomsgrænse, og at en kommende regering som minimum halverer antallet af de fattige børn, ligesom der allerede nu bør tilbydes akut hjælp til de mange fattige familier.

Usikre boligforhold

Mødrehjælpens undersøgelse viser, at 72 procent af de adspurgte forældre har haft problemer med at finde en bolig, inden for deres økonomiske rammer.

Mange af familierne fortæller, at det særligt er kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft i 2016, der gør det vanskeligt at finde en passende bolig. En enlig mor på 34 år forklarer:

”Kontanthjælpsloftet betød, at vi ikke havde råd til vores bolig længere. Før boede vi tæt på børnenes skole, men nu bor vi langt væk, og det er blevet svært med legeaftaler, og vi har nu udgift til bussen også.”

I undersøgelsen står det klart, at mange familier risikerer at blive presset over i dårligt vedligeholdte, private lejemål med uigennemsigtige lejeaftaler og problemfyldte forhold til udlejerne, blandt andet i forhold til indskud og udbedringer af bolig.

Om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen bygger på svar fra i alt 818 respondenter
  • Alle respondenter har hjemmeboende børn under 18 år
  • Familierne i undersøgelsen har en gennemsnitlig indkomst, der ligger tæt på Danmarks Statistiks fattigdomsgrænse. Nogle familier befinder sig således under fattigdomsgrænsen, mens andre befinder sig over grænsen.

Kontakt for yderligere information:

Regitze Rjeily, Pressekonsulent, Mødrehjælpen, Tlf: 22 52 74 13, rer@moedrehjaelpen.dk

Få den nyeste viden