Nyheder

Økonomiske incitamenter alene løser ikke sociale problemer

Bag trekløverregeringens regeringsgrundlag ligger en antagelse om, at vejen til at få samfundets udsatte i arbejde går igennem økonomisk straf eller belønning. Dermed overses borgernes sande, sociale udfordringer.

Regeringen, bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance har i dag fremlagt sit regeringsgrundlag. Om end tre-kløverregeringens udspil rummer gode initiativer, rummer det også helt grundlæggende et indbygget paradoks. Det mener direktør for Mødrehjælpen Mads Roke Clausen:

”På det sociale område er der stor fokus på, at udsatte borgere skal mødes med indsatser, der dokumenteret har en effekt, så hjælpen giver dem de bedste forudsætninger for at klare sig så godt som muligt. Så hjælpen kun er en midlertidig indsats, fordi borgerne rent faktisk kommer så godt på fode, at de siden kan forsørge sig selv og deres familier. Det er vi helt enige i Mødrehjælpen, der gerne bidrager med videndeling. Vi har nemlig rig erfaring med indsatser, der virker – og har dokumentation for det.”

Men regeringsgrundlaget lyder også, at der skal udloddes såkaldte jobpræmier til langtidsledige, som formår at komme i beskæftigelse. Samtidig skal forskellen mellem at være på overførselsindkomst og på at være i arbejde øges. Derfor vil regeringen sænke bundskatten.

”Det sidste er absolut en håndsrækning til de økonomisk trængte og hårdtarbejdende familier. Det hjælper bare ikke dem, der vitterligt ikke kan arbejde. Dem, der i årevis har været på kontanthjælp, selv om de burde være på en anden ydelse og være i ressourceforløb, på revalidering eller førtidspension. De mennesker får det ikke bedre, de bliver ikke raske og de kommer ikke i arbejde ved, at man stiller dem en jobpræmie eller en højere nettoløn i udsigt,” siger direktøren.

At økonomiske incitamenter har en forholdsvis begrænset effekt, ved vi fra kontanthjælpsloftet og forventningerne til, hvor få det rent faktisk vil få i beskæftigelse. Optimistisk sat cirka 700 fuldtidspersoner ud af de 33.000, som rammes af loftet, har vurderingen lydt fra Beskæftigelsesministeriet selv.

”Regeringsgrundlaget spænder i praksis ben for sin egen ambition. Vi ved – og det er dokumenteret – at det, der bedst bringer det enkelte menneske ud af en tilværelse som udsat og på overførselsindkomst, det er, at man kigger på de bagvedliggende årsager og får afdækket hvilke sociale udfordringer, der tynger det enkelte menneske. Derved kan man støtte personen til at løse sine udfordringer, uanset om det handler om psykisk sårbarhed, fysisk sygdom, manglende uddannelse eller andre vanskelige forhold,” siger Mads Roke Clausen.

Han glæder sig samtidig over, at regeringen nu vælger at føre børnene tilbage, så de igen kommer til at høre sammen med socialministeriet.

”Trivsel og velfærd begynder ude i familierne, og det er helt fra barnet bliver sat i verden, vi som velfærdssamfund skal stå parat med en indsats, så forældre kan blive støttet i at være gode forældre for deres børn. Det hjælper børn i sårbare familier til for alvor at få samme muligheder som deres jævnaldrende,” siger han.

Også regeringens fokus på offentlig innovation ved oprettelsen af et nyt ministerium, glæder Mads Roke Clausen sig over.

”Vi håber, at offentlig innovation i fremtiden vil blive tænkt sammen med innovation fra andre sektorer, for eksempel hos civilsamfundet og erhvervslivet, og ser frem til et samarbejde med dette nye resortområdes minister, Sophie Løhde,” siger Mads Roke Clausen.

Han ser ydermere frem til at fortsætte samarbejdet med forhenværende socialminister Karen Ellemann, som er nyudnævnt ligestillingsminister, samt den nye børne- og socialminister Mai Mercado.

Få den nyeste viden