Nyheder

Omskæring: Drengene skal selv kunne bestemme

Folketinget skal snart stemme om et forbud mod omskæring af drenge. Borgerforslaget, der blev fremsat for nogle måneder siden, er nu på vej i folketingssalen. Her bør politikerne bakke op om drengenes ret til selv at bestemme over deres egen krop.

Rituel omskæring af drenge er et indgreb, der er i strid med FN’s Børnekonvention. Omskæring uden medicinske argumenter på et menneske, der ikke er i stand til at give sit samtykke, er en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper.

Mødrehjælpen er enig med de mange organisationer og borgere, der mener, at rituel omskæring ikke må foretages på personer, der er ude af stand til at selv at afgøre, hvad der skal ske med ens krop. Børn er ikke i stand til at træffe denne beslutning på et informeret grundlag, og derfor støtter Mødrehjælpen indførelsen af en aldersgrænse for rituel omskæring af drenge.

I Mødrehjælpen lægger vi vægt på, at barnets bedste kommer i første række. Også når det betyder indskrænkninger i forældrenes ønsker og behov.

Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, peger på, at både drenge og piger skal beskyttes mod religiøs eller kulturelt begrundet kønskirurgi:

“Forældre ønsker altid at gøre det bedste for deres børn. Det gælder også religiøse grupper, der med omskæringen knytter drengebørnene til et vigtigt og betydningsfuldt fællesskab. Men omskæring er et irreversibelt indgreb, og det udsætter børn for unødig smerte og sundhedsrisici, og i bund og grund er det en krænkelse af børnenes ret til at bestemme over deres egne krop.”

FN’s Menneskerettighedsråd opfordrede i 2013 alle lande til at afskaffe indgreb, som kompromitterer børns integritet og værdighed, og som er skadelige for piger og drenges helbred.

Den opfordring bør danske politikere følge og sikre, at barnets bedste kommer i første række, også selv om det kan indskrænke voksnes ønske om at fastholde religiøs og kulturel praksis.

Få den nyeste viden