Nyheder

Debat: Pas på barnet i skilsmissen

Vi skal satse på at forhindre, at konfliktniveauet optrappes mellem forældrene. Dette kan gøres ved at indføre obligatorisk mægling mellem forældrene i de tilfælde, hvor der ikke er vold eller overgreb indblandet.

Debatindlæg bragt i Information d. 20/1/2015.

I torsdags var vi i programmet »Med børnene som våben«, der blev sendt på TV2, igen vidne til familieskæbner, hvor børn bliver ofre for forældres manglende samarbejdsevne og det offentliges utilstrækkelighed. Programmer om familier i udsatte situationer er med til at belyse alvorlige problemer, men virkeligheden for familierne er mere nuanceret, end de fleste programmer formår at gengive.

Vi er nødt til at gribe fat om problemet på et sagligt og nuanceret grundlag. IMødrehjælpen kender vi til de svære samværssager, da vi dagligt kontaktes af frustrerede forældre, hvor samarbejdet med den tidligere partner er gået i hårdknude. De kan ikke blive enige om, hvordan samværet med børnene skal foregå, og sagsbehandlingen i Statsforvaltningen trækker ud.

Der kan træffes bedre og hurtigere afgørelser, hvis forældrene bevidstgøres om, at det konfliktfyldte samarbejde har en uheldig virkning på børnenes trivsel – der for øvrigt skal prioriteres i langt højere grad. Det kan gøres ved at indføre en langt grundigere undersøgelse af barnets behov, inden der træffes afgørelser om samvær. Og undersøgelsen skal foretages af en psykolog, der også kan repræsentere barnet ved de svære samtaler i Statsforvaltningen.

Vi skal altså satse på at forhindre, at konfliktniveauet optrappes mellem forældrene. Dette kan gøres ved at indføre obligatorisk mægling mellem forældrene i de tilfælde, hvor der ikke er vold eller overgreb indblandet.

Mæglingen skal forebygge konfliktoptrapning mellem forældrene og sikre, at begge forældre sætter barnets trivsel i højsædet i stedet for deres egne rettigheder.

Få den nyeste viden