Nyheder

Positivt udspil fra regeringen på fødselsområdet – men den helhedsorienterede tilgang til familien savnes

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i dag offentliggjort et udspil til forbedring af fødselsforberedelsen i landets sundhedssystem.

Mødrehjælpen er overordnet positiv over for sundhedsministerens udspil, der rummer mange gode elementer. Mødrehjælpen har jævnligt peget på, at der er behov for en sammenhængende politisk og ressourcemæssig opprioritering af svangreomsorgen.

Mødrehjælpen synes særlig, at følgende elementer af udspillet er en styrke:

  • Fokus på sårbare gravide gennem skræddersyede forløb. Sårbare familier har behov for øget støtte og rådgivning gennem graviditeten, hvilket skræddersyede forløb giver større mulighed for
  • Samme jordemoder gennem hele forløbet. Stabilitet og tryghed øges, hvis familien møder samme jordemoder gennem hele forløbet
  • Styrket tværfaglighed omkring den gravide. Udspillet nævner, at sundhedsplejersker, jordemødre og sagsbehandlere i kommunen samarbejder om at støtte sårbare familier – det er en nødvendig forbedring

Samtidig ser Mødrehjælpen en række udfordringer ved udspillet, som bør adresseres:

  • Fædrene er komplet fraværende i regeringens udspil. En tidssvarende svangreomsorg inkluderer hele familien – det vil sige begge forældre. I udspillet nævnes den gravide isoleret, men det er nødvendigt at se familien som en helhed. Det er i dag et alvorligt problem, at fædrene ikke indtænkes langt mere målrettet og i svangreomsorgen.
  • Differentierede forløb skal rumme minimumspakke. Mødrehjælpen er bekymret for, at indførelsen af individuelt tilpassede forløb kan føre til, at visse familier får et utilstrækkeligt tilbud. Tid med familien hos både jordemoder og sundhedspleje er en forudsætning for at opbygge en relation til familien og dermed faglig kvalitet. Alle familier skal derfor sikres en minimumspakke.
  • Sikring af god overgang mellem før- og efterfødselstilbud. I dag er der ofte meget ringe overlevering af viden mellem jordemoder og den kommunale sundhedspleje. Det er vigtigt, at udspillet fastholder visionen om et bedre samarbejde omkring familien mellem de forskellige faggrupper, så der sikres en sammenhængende forløb.
  • Sårbare familier har vanskeligt ved at overskue behov for støtte. En udfordring ved de skræddersyede forløb er, at sårbare familier ofte har vanskeligt ved at overskue tilbuddene og i det hele taget navigere i det offentlige system. Familierne har derfor behov for en tillidsfuld og let forståelig vejledning i sammenhæng med svangeromsorgen.

Mødrehjælpen står til rådighed for en uddybelse af ovenstående synspunkter, og vi kan med vores unikke kendskab til gruppen af sårbare gravide og familier bidrage til et kvalificeret løft af fødselsområdet ud fra fødselsudspillets visioner. Find vores pressekontakt her.

Mødrehjælpen får årligt flere end 16.000 henvendelser fra gravide, mødre, fædre og børnefamilier. Vi rådgiver om blandt andet om abort, graviditet, parforhold og småbørns trivsel. Mødrehjælpen tilbyder tværfaglig rådgivning og støtte til sårbare familier med mulighed for jordemoderkonsultation og de kommunale partnerskaber Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup.

Få den nyeste viden