Nyheder

Voldsudsatte kvinder til Kronprinsessen: Råd til Livet giver ro og overskud

H.K.H. Kronprinsessen besøgte tirsdag 15. marts Mødrehjælpen i Odense og Krisecenter Odense for at tale med voldsudsatte kvinder, der har fået hjælp og støtte i den gratis rådgivning Råd til Livet. Kvinderne fremhævede særligt det overskud og den ro, rådgivningen giver.

Pressemeddelelser, udgivet 16 marts 2016

Da de fire kvinder, Kronprinsessen mødte tirsdag til arbejdsmøder henholdsvis i Mødrehjælpen i Odense og på Krisecenter Odense, blev spurgt, hvad rådgivningen i Råd til Livet har betydet for dem, var de ikke i tvivl:

Rådgivningen i Råd til Livet har betydet, at jeg har kunnet overskue, hvad jeg havde råd til for mig og mine børn”, ”Jeg har fået lagt et budget. Og det krævede også et par gange hos rådgiveren helt at få det på plads”, ”Fordi jeg har fået Råd til Livet har jeg fået ro og overskud til alle de ting, man skal tage stilling til samtidig med, at man er i krise, fx møder med Statsforvaltningen og banken.”

Kvinderne er en del af de flere end 3.000 voldsudsatte kvinder, som har fået gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning i Råd til Livet.

Mary Fonden besøger med HKH Kronprinsesse Mary Mødrehjælpen i Odense i forbindelse med Råd til Livet.

I Danmark udsættes 33.000 kvinder årligt for vold af deres partner, og i mange tilfælde bruges økonomi som et magtmiddel til at fastholde kvinden i forholdet. På den baggrund etablerede Mary Fonden i 2009 Råd til Livet, der sker i samarbejde med Mødrehjælpen, LOKK, Nykredit, Østifterne og lokale advokatkontorer.

Rådgivningen er uvildig og sker via frivillige mentorer fra Nykredit, frivillige advokater og socialrådgivere ansat i Mødrehjælpen og på krisecentrene. Med til arbejdsmøderne tirsdag var også frivillige rådgivere fra lokale advokatkontorer og Nykredit.

”Det har været en positiv oplevelse at mødes med vores samarbejdspartnere i Råd til Livet og de kvinder, der havde lyst og mod til at dele deres barske historier. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg er blevet bekræftet i, at den økonomiske, juridiske og sociale rådgivning ikke kun giver kvinderne nogle vigtige redskaber, men også overskud til at skabe et liv uden vold, ” sagde Kronprinsessen efter besøget.

Mary Fonden besøger med HKH Kronprinsesse Mary Mødrehjælpen i Odense i forbindelse med Råd til Livet.

Råd til Livet kommer hele vejen rundt om voldsproblematikken, og fokus i rådgivningen er på hjælp til selvhjælp, så kvinderne får mod, overskud og redskaber til at håndtere deres egen situation.

”Råd til Livet er uden sidestykke, og jeg er glad og taknemmelig for, at Mødrehjælpen sammen med Mary Fonden og projektets øvrige partnere har hjulpet hundredevis af forældre til et bedre liv efter volden. Kronprinsessens besøg i dag er et vigtigt led i at skabe opmærksomhed om projektet, så flere kan få Råd til Livet,” udtalte Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen, som også deltog i arbejdsmødet i Mødrehjælpen i Odense.

Fakta om Råd til Livet

  • Råd til Livet udspringer af Mary Fondens indsats mod vold i hjemmet og har siden 2009 hjulpet flere end 3.000 kvinder
  • I Råd til Livet får voldsudsatte kvinder økonomisk og juridisk hjælp og rådgivning fra professionelle, uvildige fagfolk
  • Råd til Livet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Mødrehjælpen, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Nykredit, Østifterne og lokale advokatkontorer
  • Evalueringer fra projektet viser, at det at få professionelle råd og komme 360˚ rundt om problemet skaber overblik og ro. Det er med til at reducere stress og øge trivslen for kvinderne
  • Råd til Livet tilbydes i Mødrehjælpen i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Derudover er Råd til Livet et tilbud på 21 krisecentre fordelt i hele landet

Få den nyeste viden