Nyheder

Satspuljen skal ikke være lappeløsning

For at afgøre, hvem af kontanthjælpsmodtagerne, der er for syge til at skulle leve op til 225-timersreglen, vil beskæftigelsesministeren tage penge fra satspuljen.

Sygdomsramte kontanthjælpsmodtagere skal også rammes af kontanthjælpsloftet. Sådan siger vores beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V), i en artikel på Altinget.dk. Men han siger også, at nogle alligevel er for syge til at kunne arbejde. De skal ikke leve op til kontanthjælpsloftets regel om, at de skal have arbejdet i 225 timer inden for det seneste år for ikke at blive ramt af loftet.

Men hvad så nu? Kontanthjælpsmodtagerne er jo langt fra en homogen størrelse. De er ikke enten raske eller syge – og tilfældigvis alle bare arbejdsløse. De er vidt forskellige mennesker med forskellige baggrunde, historier og forudsætninger.

Nogle er parate til arbejdsmarkedet. Fint. Afsted med dem. Andres situation er langt mere kompleks. Nogle er kommet på kontanthjælp, fordi de er blevet syge, men ikke længere er berettigede til sygedagpenge. De er stadig syge, dog. Nogle burde komme på førtidspension, fordi deres krop eller psyke er så ødelagt, at en tilbagevenden til arbejdsmarkedet åbenlyst er urealistisk. Men førtidspensionen er afskaffet for mennesker under 40 år. Derfor får de kontanthjælp. Andre igen har været udsat for vold eller står af andre årsager i en livskrise, der gør dem uarbejdsdygtige her og nu, men måske ikke på sigt.

Hvem der er så syge, at de bør skånes fra kontanthjælpsloftet, skal derfor nu udredes, siger beskæftigelsesministeren. Tusindvis af mennesker må forventes at skulle screenes. I februar vurderede beskæftigelsesministeriet i hvert fald, at omtrent tre fjerdedele af kontanthjælpsmodtagerne ikke var jobparate men aktivitetsparate. Det er de mange, mange mennesker, man nu skal have sorteret i.

Den sortering kan ikke nås, før kontanthjælpsloftet for længst er trådt i kraft. Det er i sig selv dybt kritisabelt. Og som om det ikke er slemt nok, håber ministeren finde pengene til den omfattende screening i satspuljemidlerne, som om kort tid skal forhandles. Ministeren vil altså tage penge fra en pulje, som er øremærket til at forbedre forholdene for de udsatte grupper i samfundet og bruge dem til at identificere, hvem der skal skæres i ydelser. Hvis ministeren ikke selv kan se, at det næsten er et uforskammet forslag at tage pengene fra den pose, håber vi i Mødrehjælpen, at de øvrige forligspartier ved satspuljeforhandlingerne kan.

Hele artiklen kan læses på Altinget.dk.

Få den nyeste viden