Nyheder

Stadig for mange fattige børn i Danmark

Børnefattigdommen er barsk og ubarmhjertig virkelighed for tusindvis af børnefamilier. Gode initiativer fra regeringen og støttepartierne rækker desværre ikke langt, og der er fortsat brug for, at de sociale hensyn ikke bliver tromlet ned af urimelige og fattigdomsskabende ydelser.
Børnefattigdom er stigende
Foto: Keen Heick-Abildhauge

I 2018 offentliggjorde Arbejder- bevægelsens Erhvervsråd (AE) en undersøgelse, der viste, at 64.500 børn i Danmark levede i fattigdom. Nu har det nye Folketing vedtaget, at familier på kontanthjælp og integrationsydelse skal have et midlertidigt børnetilskud. Men hvordan forbedrer det levevilkårene for de familier, der har mindst økonomisk overskud?

AE har regnet på netop det. Undersøgelsen viser, at det midlertidige børnetilskud kommer næsten 28.000 børn i familier med meget få penge, til gode. Men beregningen viser også, at blot 6.200 børn løftes over fattigdomsgrænsen.

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, siger:

”28.000 børn får en stor og vigtig håndsrækning til januar. Det er utroligt godt og vigtigt. Men regner vi baglæns fra den seneste opgørelse af antallet af børn, der lever i fattigdom, så står vi stadig med ca. 58.300 børn under fattigdomsgrænsen. Dem hjælper det midlertidige tilskud desværre ikke.”

Regeringen har lovet, at der nu skal nedsættes en kommission, der skal se på, hvordan kontanthjælp, integrationsydelsen og uddannelsesydelsen kan omlægges, så ydelserne ikke skaber mere børnefattigdom.

”Begrundelsen for at indføre kontanthjælpsloftet var jo, at det skulle få flere til at finde sig et arbejde. Men sådan fungerer det desværre ikke for sårbare og udsatte borgere. For mens kun få kontanthjælpsmodtagere rent faktisk har fået et job, efter loftet blev indført, så er børnefattigdommen eksploderet,’ forklarer Ninna Thomsen: ”Det skal vi selvfølgelig have lavet om på, så vi både får en bedre beskæftigelsesindsats og en bedre hjælp til de forældre, der har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet.”

Artiklen er oprindeligt bragt i Mødrehjælpens medlemsblad MødrehjælpenNyt.

Få den nyeste viden