Nyheder

Store forskelle på fædres brug af øremærket barsel

Fædre tager langt mere barsel end tidligere og det er rigtig godt. Men den første store undersøgelse af øremærket barsel viser, at de nye regler har en social slagside. Der er behov for justeringer, hvis ikke børn skal komme i klemme, advarer Mødrehjælpen.

Pressemeddelelsen er udgivet d. 22.01.2024

For halvandet år siden trådte nye barselsregler i kraft, og der tegner sig nu et klart billede af, at fædre generelt tager mere barsel, men også af, at længden af fars uddannelse er afgørende for, hvor lang barsel han holder.

Undersøgelsen er lavet af Megafon for Mødrehjælpen med støtte fra Egmont Fonden og baserer sig på et repræsentativt datagrundlag. Det er den første store undersøgelse, der sammenligner fædres brug af øremærket barsel på tværs af sektorer, regioner og alder. Over 2.500 fædre, der har fået et barn efter den 2. august 2022, har deltaget.

Undersøgelsen viser, at nybagte fædre bruger gennemsnitligt 66 dage mere med deres barn i dets første leveår end i 2021, og at tre ud af fire fædre tager de 11 ugers øremærket barsel. Men den peger også på en stor udfordring: Reglerne har en social slagside.

”Fædrebarsel er et vigtigt skridt, men den kan ikke stå alene. Vi risikerer at få et A- og et B-hold, fordi nogle vælger selv at finansiere en længere barsel til moren, mens andre ikke har samme mulighed. Det er vigtigt, at flere fædre føler sig trygge ved at tage barsel – økonomisk, men også socialt,” siger direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Fars uddannelsesniveau spiller ind

Mens 82 pct. af fædre med en lang videregående uddannelse holder alle 11 uger, gælder det for 76 pct. med en kort videregående uddannelse og for 59 pct. med grundskole som højeste uddannelsesniveau.

“Det er meget positivt, at så mange fædre holder barselsorlov, men den sociale slagside er bekymrende, fordi alle børn ikke får mulighed for at nyde godt af barsel med deres far i deres første leveår. Der er brug for at understøtte, at flere fædre, uanset uddannelse og beskæftigelse, kan tage barselsorlov af hensyn til deres barn”, siger direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen.

Samtidig spiller også ansættelsesforhold ind. For de fædre, der er i ordinær beskæftigelse, holder 81 pct. 11 ugers barsel, mens det kun gælder for 26 pct. af de selvstændige fædre. Mange angiver, at der på deres arbejdsplads ikke er mulighed for, at de kan tage alle 11 uger, mens andre nævner, at det vil være et for stort økonomisk tab for familien.

En far forklarer fx, at det ikke har været et valg, at han gik på arbejde i stedet: ”Vores husstand kan ikke klare at miste 12.000 kr. efter skat, så det er ikke et fravalg, men en nødvendighed.”

Behov for nye tiltag

Den sociale slagside ved den nuværende barselsmodel kan have konsekvenser for børnene. Nogle børn risikerer at få ringere mulighed for at opbygge en tryg relation til far og at skulle starte i vuggestue eller dagpleje tidligere end deres jævnaldrende. I undersøgelsen svarer 23 pct., at reglerne betyder, at deres barn kommer tidligere af sted.

Der er i flere kommuner allerede stort pres på dagtilbud til 0-2-årige og undersøgelser har vist, at der er plads til forbedring hvad angår kvaliteten. Mødrehjælpen er derfor bekymrede for, at der kan opstå et A og et B-hold.

”Vi er nødt til at sikre en målrettet indsats til de dele af arbejdsmarkedet, som halter efter, ligesom der er behov for at se på kvaliteten af vores dagtilbud til de yngste, så vi sikrer alle børn en god start på livet – uafhængig af forældrenes uddannelsesbaggrund,” siger Ninna Thomsen.

Til medier: For interview med Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, kontakt Mødrehjælpens pressetelefon på tlf.: 2256 5291 eller på presse@moedrehjaelpen.dk For interview med Egmont Fondens direktør Heidi Sørensen, kontakt kommunikations- og pressechef Tine Pind Jørum på 2711 6896.

Fakta: Nøgletal fra undersøgelsen

 • Tre ud af fire fædre, der er omfattet af de nye regler, holder eller forventer at holde alle 11 ugers øremærket barsel. Blandt dem, der ikke holder eller endnu ikke ved, om de holder, alle 11 uger, nævnes økonomi som en vigtig årsag.
 • Fædrene tager i snit 97 dages barsel – 66 dage mere end i 2021.
 • Størstedelen (77 pct.) holder barslen, fordi de gerne vil have et nært forhold til deres barn.
 • Der er store forskelle på, hvem der holder den øremærkede barsel:
  • 81 pct. af fædre i ordinær beskæftigelse holder al øremærket barsel, mens det gælder for 26 pct. af de selvstændige eller selverhvervende fædre.
  • 59 pct. af fædre med grundskole som højeste uddannelsesniveau holder alle 11 uger, mens det gælder for hhv. 76 pct. af fædre med en kort og 82 pct. med en lang videregående uddannelse.
 • 70 pct. af fædrene føler sig ‘i meget høj grad’ eller ‘i høj grad’ trygge ved at tage barsel. 16 pct. Angiver ‘i nogen grad’, ‘i mindre grad’ eller ‘slet ikke’.
 • 57 pct. fortæller, at deres barn bliver sendt i vuggestue, når deres barsel slutter. For 27 pct. er det dagplejen, mens det i 14 pct. af tilfældene er mor/partneren, som overtager.
 • Halvdelen (49 pct.) er helt enige i, at der er brug for bedre rammevilkår på arbejdsmarkedet for at sikre, at flere fædre tager barsel. Over halvdelen (59 pct.) mener, at de nye regler er for rigide.
 • Knap hver tredje (30 pct.) føler sig i enten ’nogen grad’, ’mindre grad’ eller ’slet ikke’ hørt og støttet at fagpersoner i forbindelse med møder, samtaler osv. under og umiddelbart efter.
 • 28 pct. er helt enige i, at det er godt, at den øremærkede barsel er kommet. 26 pct. er helt uenige.
 • Læs hele undersøgelsen og flere citater fra fædrene her.

Mødrehjælpen arbejder for gravide og sårbare børnefamilier. Vi er optaget af barnets bedste og af at hjælpe både mødre og fædre – trods vores navn, som er historisk betinget. Knap 10 pct. af vores brugere i dag er fædre og vi ser gerne, at endnu flere, som har behovet, henvender sig.

Egmont Fonden støtter bl.a. indsatser over for sårbare fædre på barsel, så de kan skabe et tæt og trygt bånd til deres baby.

Fakta: Øremærket barsel til far

I sommeren 2022 trådte nye barselsregler i kraft for børn født efter den 2. august 2022. Her blev 11 ugers barselsorlov øremærket til fædre. De første 2 af de 11 øremærkede uger ligger i forlængelse af barnets fødsel, men de resterende 9 ligger i slutningen af barslen. Ugerne frafalder, hvis man ikke gør brug af dem inden for det første år. Reglerne gælder for lønmodtagere, og er man ikke lønmodtager eller på anden vis opfylder et beskæftigelseskrav, kan man overdrage op til 22 ugers orlov med barselsdagpenge til den anden forælder – fx hvis man er selvstændig, studerende eller ledig.

øremærket barsel fordeling