Nyheder

Sygeplejerske: Jeg henviser ofte til Mødrehjælpen

Hver femte bruger, der får en støttesamtale ved tvivl om abort i Mødrehjælpen, er henvist af enten sygehuspersonale eller praktiserende læge. Sygeplejerske Eva Damsgaard er en af dem, der har benyttet sig af at henvise gravide til Mødrehjælpen.

Sygeplejerske Eva Damsgaard har altid haft et blødt punkt for de kvinder og par, der kommer til Regionshospital Nordjylland med tanker om abort.

”De har det rigtig svært. Man kan se det i deres øjne, hvis de kommer og ikke er afklarede om det valg, de står midt i. Før vi begyndte at tilbyde abortsamtaler, følte jeg, at de her piger mange gange røg for hurtigt igennem systemet, uden at vi havde et godt tilbud til dem i hospitalsvæsenet. Der var ofte ikke tid til at stoppe op og snakke med dem om de svære følelser,” siger Eva Damsgaard, som arbejder på hospitalets gynækologiske obstetriske afdeling.

Her foretages årligt ca. 350 provokerede aborter.

Oplært af Mødrehjælpens rådgivere

Tidligere blev kvinderne på sygehuset tilbudt en 20-30 minutters snak med en læge inden indgrebet. I dag har alle kvinder lovbestemt ret til en støttesamtale før og efter en abort. Den kan de blandt andet få hos Mødrehjælpen, deres praktiserende læge eller sygeplejersker som Eva. For 11 år siden blev hun opkvalificeret til at gennemføre disse samtaler på et todages kursus med Mødrehjælpens rådgivere. Kendskabet fra dengang til, hvad Mødrehjælpen kan tilbyde, bruger Eva fortsat i dag.

”Har jeg en samtale med en patient, hvor jeg ikke føler, at jeg har redskaberne til at hjælpe vedkommende godt nok, henviser jeg dem ofte til Mødrehjælpen,” siger Eva.

”Mødrehjælpen har både socialrådgivere og psykologer og kan derfor tilbyde noget andet, end jeg kan som sygeplejerske. Jeg har for eksempel siddet med et par, som var meget uenige om, om de skulle have en abort eller ej. Efter en times samtale var de ikke nærmere en afklaring, og jeg følte mig magtesløs i det spil, der foregik mellem dem. I den situation henviste jeg til Mødrehjælpen. Det gør jeg også, hvis jeg fornemmer, at patienten har nogle tidligere kriser, som ikke er bearbejdet, eller hvis jeg sidder med en kvinde, der føler, at det er økonomisk uoverskueligt.”

Altafgørende med afklaring

De fleste patienter, Eva møder til dagligt, er afklarede og klarer fint at gennemføre en abort. Der er dog nogle, hvor tvivlen stadig fylder, selvom de har fået en tid til abort. Ofte ser Eva det i deres øjne, og ellers er det som regel tårerne, som besvarer spørgsmålet: ’Er du sikker?’ For dem er en abortsamtale et vigtigt middel til afklaring.

”Mange gange står de her kvinder i en situation, hvor de bliver alene, hvis de vælger at gennemføre graviditeten. De bor måske stadig hjemme, hvad med økonomien, fremtiden og deres uddannelse? Det er vigtigt, at patienterne får det rigtige grundlag at træffe deres beslutning ud fra,” siger Eva.

”Som rådgiver skal man ikke træffe valget for dem, men de skal have redskaber til selv at træffe deres valg.”

Læs mere om vores tilbud om støttesamtaler ved tvivl om abort her.

Brugerne var i 2015 henvist af:

  • Egen læge 14 %
  • Sygehus/skadestue 4 %
  • Kommunen 4 %
  • Sundhedsplejerske/jordemoder 2 %

73 % henvender sig til Mødrehjælpen, fordi de ikke oplever, at tilbuddet findes i det offentlige

Få den nyeste viden