Nyheder

Undersøgelse: Unge mødre har øget risiko for at droppe ud af uddannelserne

For sårbare småbørnsfamilier er uddannelse nøglen til selvforsørgelse og at bryde den negative sociale arv. Men en ny undersøgelse fra Mødrehjælpen viser, at det er svært for de unge mødre at få familie- og uddannelsesliv til at hænge sammen. Konsekvensen er, at for mange unge mødre ikke gennemfører en uddannelse.

Pressemeddelelse den 30. januar 2021

Politisk har der længe været et ønske om at flere unge skal fuldføre en uddannelse. Men mange uddannelsesinstitutioner kæmper med et stort frafald blandt de studerende. Nu viser en ny undersøgelse fra Mødrehjælpen, at sårbare, unge mødre har særligt svært ved at holde fast i uddannelsen. Det har store samfundsmæssige konsekvenser, da uddannelse er en af de vigtigste faktorer for bedre livschancer.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • En tredjedel (34 pct.) af unge mødre under uddannelse mener ikke, at uddannelsen er tilrettelagt til studerende med børn.
  • Knap hver fjerde (23 pct.), der faldt fra en uddannelse, talte ikke med nogen om det, inden de droppede ud

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, udarbejdet for Mødrehjælpen i forbindelse med undersøgelsen, viser, at kvinder, der bliver mødre i en ung alder, har kortere uddannelse end kvinder, som har fået første barn senere i livet. For kvinder, der bliver mor inden de fylder 22 år, er der dobbelt så stor risiko for at stå uden uddannelse som 30-årig.

Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, siger:

Sårbare, unge mødre er en af de grupper, der har allermest brug for en uddannelse. Det er den bedste hjælp, vi som samfund kan give dem – og dermed også deres børn. Derfor skal vi have mere fokus på at hjælpe unge mødre gennem uddannelserne. Det kræver en målrettet indsats, så rammerne er bedre tilpasset studerende med børn – både nationalt og lokalt på de enkelte uddannelser.”

Sygdom og fravær er et stort problem

Årsagerne til, at de unge mødre ikke lykkes med at gennemfører uddannelserne, er ifølge undersøgelsen særligt psykisk og fysisk sygdom, at stå udenfor sociale fællesskaber og problemer med transporttid og fleksibilitet i hverdagen med et lille barn.

Stine på 23 år, der medvirker i undersøgelsen, fortæller hvorfor det er vanskeligt:

”Min uddannelse har været afbrudt to gange. Den ene gang fordi jeg blev gravid med min datter og den anden gang, fordi hun blev indlagt. Så jeg blev faktisk udmeldt, fordi jeg havde så meget fravær til sidst, at jeg ikke kunne fortsætte (…) Og jeg har heller ikke nogen, der kan komme og passe hende, fordi min familie bor langt væk.”

Nogle af de problemer, som de unge mødre nævner i undersøgelsen, er endog forværret under coronakrisen. Mødrehjælpen har erfaret, at selvom nedlukning af studieaktiviteter øget fleksibiliteten i hverdagen for studerende med små børn, så har det at skulle passe barnet alene samt at være afkoblet fra sociale fællesskaber gjort det endnu vanskeligere for de unge mødre. Coronakrisen kan derfor meget vel have øget frafaldet for den i forvejen udfordrede målgruppe.

Ninna Thomsen peger på en række konkrete tiltag til at imødekomme udfordringerne:

”Studerende skal have mulighed for nedsat studieaktivitet, når de har helt små børn. Derudover skal forældrene kunne tage barnets 1. og 2. sygedag. Lokalt på de enkelte uddannelsessteder har vi set gode eksempler på fx lektiecafeer eller netværk for småbørnsmødre samt fleksibilitet i tilrettelæggelsen af uddannelsen. På den måde vil flere blive fastholdt.” 

Hent undersøgelsen om uddannelseschancer her

Hent analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kontakt:

Politisk konsulent Jacob Holch, telefon 61305962 eller e-mail jho@moedrehjaelpen.dk

Presseansvarlig Mathilde Torp Carlsen, telefon 314548558 eller e-mail mtc@moedrehjaelpen.dk

Få den nyeste viden