Nyheder

Alle har ret til en uvildig støttesamtale ved tvivl om abort

Kristelig Dagblad har gennem de sidste uger sat fokus på abortspørgsmålet. Som man har kunnet læse, er retten til abort stadig et komplekst og til dels omstridt emne – ikke blot i udlandet, men også her i Danmark.

Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad lørdag d. 14. april 2018 af Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen.

I Mødrehjælpen har vi i rigtig mange år ydet støttesamtaler. Vi har ydet støttesamtaler til tusindvis af kvinder og deres partnere, når de har været i tvivl om abort. Det er vores klare vurdering, at loven fungerer absolut efter hensigten – og at disse støttesamtaler er af stor betydning.

Ingen, der henvender sig hos os, betragter muligheden for abort som en let eller enkel beslutning. Ingen, vi taler med, er uberørte af de dilemmaer, der knytter sig til beslutningen – uanset om det ender med en afbrydelse eller fortsættelse af graviditeten.

I Mødrehjælpen yder vi uvildig rådgivning – vi er hverken for eller imod abort – vi har ingen agenda, når vi taler med den enkelte kvinde/mand.

Vi lytter og hjælper med at afdække tvivlen, arbejder med ønsker, håb og drømme, samt de mange konkrete spørgsmål der også kan være, således at den gravide/parret, når de forlader en rådgivning hos os, har større mulighed for at træffe den for hende/dem rigtige beslutning. Det er vigtigt at kvinden/parret kan tage denne beslutning – som ofte skal tages under tidspres – på så oplyst et grundlag som muligt. Af samme årsag kender vi aldrig til deres endelige beslutning.

Tilbuddet om en støttende samtale om en eventuel abort er et helt afgørende element i en stærk, omsorgsfuld forvaltning af loven. Det bør vi som samfund understøtte i stedet for at overveje at begrænse eller helt fjerne muligheden for at træffe et valg.

Få den nyeste viden