Nyheder

Voldsudsatte mødre og børn får seks mio. kr.

Egmont Fonden støtter Mødrehjælpens projekt for voldsudsatte mødre og deres børn.

Pressemeddelelse, udgivet 9. november 2015

Egmont Fonden donerer seks mio. kr. til Mødrehjælpens projekt, Ud af Voldens Skygge, for voldsudsatte mødre og deres børn. Det er med til at sikre, at tilbuddet i København løber frem til udgangen af 2017.

”Vold i hjemmet har store konsekvenser for forældre og deres børn. Børn har ofte udpræget angst, koncentrationsbesvær og svært ved at knytte venskaber. Med Mødrehjælpens program, Ud af Voldens Skygge, hjælper vi børn og deres mødre med at bearbejde voldens følgevirkninger,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Ud af Voldens Skygge er et specialtilbud i Mødrehjælpen, hvor voldsudsatte mødre og deres børn får hjælp til at bearbejde de psykiske følgevirkninger efter vold i hjemmet. Projektet bliver løbende udviklet og forbedret gennem effektmålinger for bedst muligt at kunne hjælpe mødrene og deres børn. Ud af Voldens Skygge kører i dag i sin tredje version, som bygger oven på projektets erfaringer siden starten i 2009. Resultaterne viser bl.a. at 79 % af de mødre, der har været en del af projektet oplever øget selvværd, 81 % oplever faldende symptomer på PTSD, og børnenes følelsesmæssige problemer falder med 25 %.

”Vi er meget stolte over, at Egmont Fonden har valgt at støtte Ud af Voldens Skygge. Det gør os i stand til fortsat at kunne hjælpe voldsudsatte mødre og deres børn med at komme videre i livet,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

I samarbejde med Mødrehjælpen igangsætter Egmont Fonden også en undersøgelse, der skal bringe ny viden om voldens konsekvenser frem i lyset.

”Cirka 33.000 børn mellem 0 og 18 år lever i voldsramte familier. Det er vigtigt, at vi får mere viden om konsekvenserne af vold i hjemmet, for at kunne hjælpe børnene og deres familier bedst muligt og for at bidrage til at nedbryde tabuet omkring vold ,” siger Henriette Christiansen.

Ud af Voldens Skygge

Ud af Voldens Skygge er et specialtilbud i Mødrehjælpen, hvor voldsudsatte mødre og deres børn får hjælp til at bearbejde de psykiske følgevirkninger efter vold i hjemmet. Indsatsen bliver løbende udviklet og forbedret gennem effektmålinger for bedst muligt at kunne hjælpe brugerne. Således kører Ud af Voldens Skygge i dag i sin tredje version.

Programmet bliver tilrettelagt individuelt efter den enkelte kvinde og barns behov og indeholder bl.a. individuelle rådgivningssamtaler, gruppebehandlingsforløb og mor/barn-samtaler.

Tilbuddet findes i København og Aarhus. Indsatsen i Aarhus mangler dog stadig midler for at kunne fortsætte efter juni 2016. I alt har 552 kvinder og 690 børn siden 2009 og frem til og med 2014 fået hjælp til at bearbejde de psykiske følgevirkninger efter vold i hjemmet.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en privat, humanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk socialpolitik.

Mødrehjælpen er en organisation i vækst, der gennem en lang årrække har været i stand til at hjælpe og rådgive stadig flere børnefamilier – bl.a. gennem specialtilbud som Ud af Voldens Skygge for voldsudsatte mødre og deres børn. Organisationen arbejder professionelt og vedvarende med at udvikle og forbedre rådgivningstilbuddene bl.a. gennem effektmålinger. Mødrehjælpen har 150 lønnede medarbejdere og 1.200 frivillige ildsjæle landet over.

Mødrehjælpen har rådgivningshuse i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Hertil kommer Mødrehjælpens lokalforeninger i 18 af landets kommuner.

Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, som støtter udsatte børn og unge. Egmont Fonden arbejder for at styrke børn og unge i at skabe et godt liv for sig selv ved at støtte, hvor der er et behov, og hvor børn og unge inddrages aktivt. Fonden støtter udbredelsen af indsatser, der har en effekt og gør en reel forskel for børn og unge. I 2015 går godt 84 mio. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge trivsel og læring for udsatte børn og unge.

For yderligere information og kontakt til talspersoner for hhv. Mødrehjælpen og Egmont Fonden kontakt:

Jonas Mortensen, pressemedarbejder i Mødrehjælpen på telefon 61 96 65 58.

Få den nyeste viden