English
Væk fra siden!
Viden og råd

Sådan kan I fortælle barnet, at I går fra hinanden

Hvordan fortæller I bedst jeres barn, at I går fra hinanden? Få gode råd til samtalen – både før, under og efter.
børn i skilsmisse Mødrehjælpen

Hvis du og din partner har besluttet jer for at gå fra hinanden, skal I som en af de første ting aftale, hvordan I taler med jeres barn om den nye situation. For de fleste børn er det en stor sorg, at deres forældre ikke længere skal bo sammen. Det er derfor en svær besked at give.

Vi skal skilles – forbered jer på at give barnet beskeden

Forbereder I jer godt på samtalen og får fortalt barnet om bruddet på en god måde, gør I situationen lettere at tackle for jeres barn. Det er bedst, at I begge to er til stede, når I fortæller det, da det signalerer over for barnet, at I er enige om beslutningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at fortælle barnet om skilsmissen sammen, er det en god idé, at I aftaler, hvad I vil sige til barnet.

Herunder kan du læse, hvad der kan være godt, at I forbereder jer på både før, under og efter samtalen. Det er naturligvis ikke sikkert, at jeres situation gør det muligt at følge alle rådene, men brug listen som inspiration til, hvordan I på den bedst mulige måde får fortalt barnet om skilsmissen.

Før samtalen – få afklaret hvornår, hvordan og hvorfor

  • Giv barnet beskeden i god tid
  • Få styr på de praktiske detaljer
  • Aftal en fælles fortælling
  • Få dine egne følelser under kontrol

Under samtalen – skab tryghed og giv barnet ro

  • Sørg for ro og en tryg ramme
  • Lad barnet reagere
  • Forklar, hvad skilsmissen betyder for barnet
  • Fortæl, at skilsmissen ikke er barnets skyld

Efter samtalen – sørg for omsorg til barnet

Efter samtalen om skilsmissen skal barnet have mulighed for at trække sig tilbage til leg, spil eller tv. Det er vigtigt, at du fortsat er opmærksom på barnets reaktioner og viser, at du er der for barnet og kan rumme dets følelser, hvad end det er vrede, sorg eller afvisning. Vær parat til at svare på spørgsmål på barnets initiativ, uanset hvor ofte barnet har behov for svar.

I den første tid efter samtalen bør I om muligt undgå at en af jer skal ud at rejse eller være væk længere tid ad gangen. Barnet har brug for, at I begge er nærværende i denne periode.

Vurderer du, at dit barn har behov for hjælp til at bearbejde bruddet? Læs om mulighederne for hjælp til barnet efter skilsmissen.

Fortæl personer tæt på barnet om skilsmissen

Barnet vil ofte også reagere på beskeden om bruddet uden for hjemmet. Derfor er det vigtigt, at de voksne, der er tæt på barnet får besked. Det gælder for eksempel lærere, pædagoger og forældre til barnets legekammerater.

Bed dem gerne om at være lidt mere opmærksomme på barnet i den kommende tid. De må også meget gerne være parate til at tale med barnet om skilsmissen, hvis barnet viser behov for det.

Brug for at vide mere?

I Center for Familieudviklings hæfte ’Børns egen stemme’ kan du blandt andet læse, hvordan børn og unge har oplevet den dag, forældrene fortalte om skilsmissen, hvilke tanker de siden har gjort sig om den måde, beskeden blev givet på, og andre overvejelser om at være skilsmissebarn.

Du har også mulighed for at søge rådgivning, hvis du for eksempel har brug for at snakke med en om dine følelser, ønsker hjælp til at overskue den situation, du står i efter bruddet, eller har behov for vejledning til, hvordan I bedst hjælper barnet. Holdepunkt – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning til mor og far – tilbyder gratis hjælp og rådgivning til skilsmisseforældre både over chat, telefon og ansigt til ansigt med en rådgiver. Derudover er der mulighed for at få gratis retshjælp.

Læs mere om hjælp efter skilsmissen i artiklen Rådgivning og hjælp, når I går fra hinanden.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden