Det gør vi

Bedre vilkår for sårbare familier som mission

Mødrehjælpen arbejder for bedre vilkår for sårbare gravide og børnefamilier ved at påvirke den politiske dagsorden og ved at være et talerør for vores brugere i pressen.

Det er en integreret del af vores formål, at vi sideløbende med den direkte hjælp til sårbare gravide og familier skal sørge for, at familierne får forbedret deres levevilkår, og at deres stemme bliver hørt i samfundsdebatten.

Vi sikrer de sårbare og udsatte en slagkraftig stemme

Mødrehjælpen repræsenterer en gruppe, som grundet deres sårbarhed – det kan være udfordringer i familielivet, skrøbelig økonomi, manglende fodfæste på arbejdsmarkedet eller en alvorlig krise – har behov for, at nogen taler deres sag.

Trods sårbarheden ser vi ikke vores brugere som svage. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og muligheder. Men når et menneske eller en familie gennemgår en krise eller står i en udsat position, har de ofte svært ved selv at råbe op. Derfor tager Mødrehjælpen ansvaret på sig, og markerer sig i den politiske debat for at sikre den nødvendige hjælp, støtte og vilkår for sårbare familier.

Her er Mødrehjælpen en aktiv fortaler

Et eksempel på en dagsorden, hvor Mødrehjælpen har været særdeles aktiv fortaler, er uvildig abortrådgivning. Her har Mødrehjælpen været med til at sikre, at alle gravide og kvinder, der har fået abort, kan få en uvildig støttesamtale om deres valg og situation.

Et andet eksempel er hjælp til voldsudsatte. I dag sikrer loven kun hjælp til kvinder, der tager på krisecenter. Men det dækker langt fra alle voldsudsatte. Der skal sikres hjælp til mange flere. Mødrehjælpen arbejder derfor for, at alle voldsudsatte, herunder børn der er vidne til vold, får ret til ambulant behandling.

De dagsordener og sager, hvor Mødrehjælpen giver stemme til sårbare gravide og familier er mange. Hovedvægten i vores fortalerarbejde ligger særligt omkring tre nøgledagsordener:

  • Bedre hjælp til familier i konflikt og krise
  • Ingen børn i Danmark skal leve fattige børneliv
  • Bedre socialpolitik gennem indsatser, der virker

Hent Mødrehjælpens tre nøgledagsordener og læs mere.

Under Det mener vi kan du læse om vores aktuelle mærkesager og se eksempler på, hvad vi konkret har gjort, når vi rækker ud til politikere eller andre beslutningstagere.

Troværdighed og saglighed i fokus

Når Mødrehjælpen markerer sig i den politiske debat, står vi altid på et stærkt fagligt fundament. Fundamentet skabes gennem den daglige rådgivning og hjælp, som over 16.000 brugere årligt benytter sig gennem vores landsækkende tilbud. Troværdighed og saglighed er vigtige nøgleord for vores fortalerindsats.

En vision om større gennemslagskraft

Velfærdsstaten er under pres på en række områder – blandt andet demografi, globalisering og værdiforskydninger i befolkningen. I Mødrehjælpen ser vi, at den politiske udvikling har sat sårbare familier under pres. Et pres der ikke alene kan løses gennem rådgivning af den enkelte familie. Der er derfor et øget behov for, at sårbare gravide og børnefamiliers interesser varetages i reform- og lovgivningsarbejdet.

I Mødrehjælpen vil vi opnå større gennemslagskraft ved at være markant fortaler for sårbare børnefamilier på Christiansborg og i øvrige velfærdspolitiske fora. En gennemslagskraft der er nødvendig for øget trivsel og bedre vilkår blandt vores målgrupper.

En del af vores fortalerarbejde består i at skabe engagement blandt vores støtter og den øvrige befolkning. Engagementet er en forudsætning for, at vi lykkes med at skabe bedre vilkår for sårbare børnefamilier. Vi vil derfor i endnu højere grad inddrage omverdenen i vores sag og få skabt fælles opbakning til vores mærkesager.

Læs mere om vores vision i Mødrehjælpens strategi 2021-2025 Ingen børnefamilier skal stå alene.

Få den nyeste viden